Samenleven is een werkwoord

De aanpak van grote lokale vraagstukken vereist voortdurende samenwerking tussen inwoners, ondernemers en overheid. Burgerparticipatie hoort bij die wisselwerking en moet serieus inhoud worden gegeven. Zodat u weet waar u moet zijn met uw vragen, opmerkingen of initiatieven.

Het gemeentelijk organisatievermogen – in dienst van de burger, en niet andersom – vereist een transparant en open functioneren van Raad en College. Kunnen we door het vernieuwen van de lokale bestuurscultuur nieuw geïnteresseerden verwelkomen in het politieke speelveld? Wie zal het zeggen. Voor Natuurlijk Belang is in elk geval duidelijk dat de starre indeling van de lokale problematiek toe is aan een verandering. Waarbij een soepele, maar doortastende benadering naar inwoners en ondernemers voorop staat.

Natuurlijk Belang is een partij die staat voor het klimaatbestendig en duurzaam inrichten van onze leefomgeving. Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Door hun zuurstofproductie, hun vermogen om fijnstof en CO2 te neutraliseren en omdat het fijn is om bomen in onze woonwijken te hebben.

Natuurlijk Belang is in de afgelopen zittingsperiode ook een partij gebleken die de vinger op de zwakke plek van het openbaar bestuur weet te leggen. In onze moties en voorstellen weegt het belang van de leefbaarheid altijd het zwaarst. We proberen helder te communiceren en maken duidelijk waar we voor staan. Zelfbewust als het kan en zelfkritisch als het moet.

In het politieke spel tussen Raad en College verwacht Natuurlijk Belang dat ook van onze medebestuurders die bij voorkeur afkomstig zijn uit onze eigen gemeenschap. Meer dan ooit moet de lokale politiek u nú als inwoner dienen. U vertegenwoordigen en wijzen op de mogelijkheden van een brede burgerparticipatie, zorgen dat de ambtelijke organisatie optimaal functioneert en werken aan een samenleving die antwoord kan geven op de grote maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. Klimaatbeheersing, groen, leefbaarheid, energietransitie, cultuur, sport en dat alles met de (financiële) basis op orde.

Als het aan Natuurlijk Belang ligt, geven wij in de komende zittingsperiode voorrang aan samenleven. In 2022 pakken wij door en gaan aan het werk voor de inwoners in onze gemeente, voor een prima ondernemersklimaat en een organisatorisch gezonde bestuurscultuur.

In de komende volgende hoofdstukken leest u in meer detail wat onze plannen zijn. Wij hopen daarmee op uw welgemeende stem op Natuurlijk Belang, dé lokale partij in Ouder-Amstel.

Ouder-Amstel, januari 2022

 

Recommended Posts