Natuurlijk Belang zegt “Ouder-Amstel voor de toekomstige generaties Jong en Oud”

Een coalitie met een krappe meerderheid van 1 zetel. Zonder partijen die echt gewonnen hebben. Geen van deze partijen hebben er een zetel bij. Ze hadden dat echter wel verwacht. En dat viel tegen.

Een coalitie die al gevormd was voor de verkiezingen.  Eentje die uitgaat van personen. Want tenslotte werd gezegd, “ O wij werken zo goed samen met Axel Boomgaars”  Dat willen wij.  Echter Axel is weg. Zijn hart lag duidelijk niet bij Ouder-Amstel, maar ergens anders.  We zien bekende gezichten.  Wat wij de wethouders graag mee willen geven. Leg afspraken vast, vertrouw niet op blauwe ogen, en bespreek die afspraken eerst met de raad. 

Wat Natuurlijk Belang betreft behoort een coalitie niet gevormd te worden op basis van personen, maar op basis van inhoud. En ook is een verkiezingsuitslag belangrijk.

En natuurlijk, Ouder-Amstel Anders en de VVD hebben de meeste raakvlakken. Ze kennen elkaar tenslotte heel goed. 

Maar genoeg daarover. Natuurlijk Belang kijkt namelijk naar de toekomst en zal altijd de samenwerking op de inhoud zoeken. En zal geen kinnesinne naar personen hebben. Want die komen en gaan.

Wat betreft het coalitie akkoord. Er is achter gesloten deuren driftig vergadert. Het was mooi geweest als dit in het openbaar was gebeurd.  Waar wij een compliment over willen maken is dat deze coalitie probeert het een en ander op te halen bij andere partijen, en inwoners. 

Veel zaken in het coalitie akkoord was al staand beleid. Niets nieuws dus. Ook veel beleid komt voort uit taken die de gemeente gewoon moet doen.

Waar we ons wel zorgen over maken is onze jeugd, de woningmarkt en onze groene leefomgeving. 

Met name voor onze jeugd laat dit akkoord wat ons betreft het schieten.  Op de woningmarkt heeft de gemeente slechts deels invloed.  Zelfbewoningsplicht zijn wij bij nieuwbouw voor. Echte;r er zitten haken en ogen aan, want deze maakt inbreuk op het eigendomsrecht.  Een goede onderbouwing is dus noodzakelijk.

Wat betreft de openbare ruimte. Daar zou wat ons betreft wel een tandje bij kunnen. Dit kan je doen samen met onze inwoners. Quick wins op het openbaar groen.  Bomenkap van gezonde bomen tegengaan. Zorgen dat onze gemeente nog groener wordt.  Eventueel adopteer een boom. Dit levert geld op en is nog leuk ook. 

Op het onderwerp openbare orde staat een mooi lijstje van aandachtspunten, waarvan het meeste al gebeurd. Zonder concrete uitwerking, met een wettelijk kader.  Natuurlijk Belang is dan ook benieuwd wat dit college hier gaat doen. 

Wat wel opvalt is een stukje over nepnieuws. Mensen als Donald Trump en Victor Oban gebruiken het woord nepnieuws en stemmingsmakerij om oppositie en kritische burgers de mond te snoeren.  Wij maken ons dan ook zeer zorgen over dit punt. Want bange bestuurders die niet tegen weerwoord kunnen, zijn niet zulke goede bestuurders. Feiten, en dat weet elke wetenschapper, kunnen op meerdere manieren bekeken worden. Dat wil niet zeggen dat deze niet juist zijn.  Dat er een andere mening is, wil niet zeggen dat er stemmingmakerij is. Alleen dat iemand het anders ziet.

En dat alles hangt samen met de integriteit van de raad en dit nieuwe college.

Wees open, en transparant.

Wat betreft financiën.  Wij maken ons al jaren zorgen over de financiële positie van onze gemeente. En natuurlijk moet de begroting sluiten. Dat is wettelijk verplicht, niets nieuws dus. Wat wij lezen is dat de last bij de burger wordt neergelegd. En dat is onterecht. De gemeente heeft te veel uit gegeven. En ja, de taken die vanuit het rijk zijn overgekomen hebben ook invloed.  Ik ben echter wel blij te lezen dat eventuele verhoging van de OZB (WOZ waarde) wordt gecompenseerd door verlaging van de rioolheffing. Iets wat ons initiatief al was 4 jaar geleden.  Waar wij ook benieuwd naar zijn, als er nieuwe taken vanuit het rijk overkomen, zonder budget. Of dit college dan ook echt ruggengraat heeft om dit niet uit te voeren. Wat volgens ons wettelijk niet kan. 

Zoals u merkt een kritische bijdrage van Natuurlijk Belang. En ja, wij willen samen werken met dit college.  Zodat Ouder-Amstel een sociaal, groene, leefbare gemeente is en blijft. Waar iedereen prettig woont en onderneemt.  Wij wensen dit college veel inzicht, wijsheid en openheid toe.

Recommended Posts