Natuurlijk Belang Vraagt Interpellatiedebat aan over AZC Locatie in Ouder-Amstel

Ouder-Amstel, 20 juni 2024 – De fractie van Natuurlijk Belang heeft voor donderdag 27 juni een interpellatiedebat aangevraagd. Het debat zal ingaan op de naweeën en perikelen rond de locatie van een AZC in onze gemeente. Dit besluit volgt op de recente informatieavonden, die veel losgemaakt hebben onder de inwoners.

Tijdens deze avonden hebben bewoners hun zorgen en bezwaren duidelijk geuit, wat heeft geleid tot een brede discussie over de impact en toekomst van het AZC in Ouder-Amstel. Natuurlijk Belang vindt het essentieel dat deze kwesties uitgebreid worden besproken en dat er naar de stem van de inwoners geluisterd wordt.
Het interpellatiedebat biedt de mogelijkheid om opheldering te krijgen over de gemaakte keuzes, de communicatie rondom het AZC en de manier waarop de zorgen van inwoners worden meegenomen in het besluitvormingsproces. De fractie van Natuurlijk Belang is van mening dat transparantie en betrokkenheid van de gemeenschap cruciaal zijn voor een gezonde democratie.

“We begrijpen dat dit onderwerp veel emoties en vragen oproept. Daarom is het belangrijk om deze discussie open en eerlijk te voeren, zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen die recht doet aan de zorgen van onze inwoners,” aldus de woordvoerder van Natuurlijk Belang.

Natuurlijk Belang nodigt alle inwoners van Ouder-Amstel uit om de vergadering bij te wonen en deel te nemen aan dit belangrijke debat. Samen streven we naar een besluit dat de belangen van onze gemeenschap vooropstelt.

 

 

Recommended Posts