Natuurlijk Belang heeft zich de afgelopen jaren van een specifieke lokale partij voor de dorpskern Duivendrecht getransformeerd naar een lokale partij voor alle drie de dorpskernen.

Onze fractie behartigt dan ook de belangen en knelpunten van Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en de Waver (De Ronde Hoep).

Op dit moment is de aandacht voor de diverse nieuwbouwprojecten in Ouderkerk aan de Amstel. Met name gaat de aandacht uit naar de geplande nieuwbouw bij de Sint Urbanuskerk, waarbij mogelijk sprake is van aantasting van het beschermde dorpsgezicht door te massale bouwplannen van de projectontwikkelaar. De te realiseren nieuwbouw bij de voormalige garage van Compier, de Manege en het Verheulterrein vraagt om nadrukkelijke oplettendheid. Ook hier moet gezorgd worden dat het unieke dorpse karakter behouden blijft.

Verder zullen wij de planontwikkeling van Het Kampje kritisch volgen. Wij willen dat de inwoners mee kunnen praten en dus werkelijk participeren en een deel van hun inspraak bij deze ontwikkelingen terugvinden in de uiteindelijke besluitvorming. Als voorbeeld dient naar onze mening de besluitvorming die heeft plaatsgevonden bij de herinrichting van het Dorpsplein in Duivendrecht. Daar hebben de inwoners rechtstreeks met ondernemers en via instellingen inbreng gehad in de planvorming. De participatiemaatschappij bestaat wel degelijk en het zogenaamde ‘algemene belang’ hoeft dus niet altijd doorgedrukt te worden.

Natuurlijk Belang gaat voor een groene duurzame gemeente waar het fijn wonen is voor jong en oud en waarbij ondernemers zowel als instellingen hun kansen krijgen om zich te ontplooien ten einde hun doelstellingen in woon- en werksfeer te kunnen bereiken.