In Ouder-Amstel lijkt groen soms te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bewoners droegen enthousiast 2912 locaties aan voor nieuwe bomen, maar slechts 14 voldeden aan alle criteria. Uiteindelijk bleef er één plek over die geschikt zou zijn om bomen te planten. Is de gemeente echt toegewijd aan meer groen?

De recente bomenkap bij Van Poelgeest/BMW dealer roept vragen op. Wie gaf toestemming voor deze kap, en waar zijn de vergunningen? Al sinds 2014 verdwijnen bomen om het zicht op de locatie langs de A10 te verbeteren. Op 3 maart 2023 gaat de kap door, uitgevoerd door de firma Veluwenkamp. Maar waar is de vergunning? Inmiddels is er een nieuwe aanvraag gedaan door Van Poelgeest/BMW dealer om nog eens 4 bomen te kappen, hiervoor is een vergunning verstrekt. Voor de goodwill van de mensen die ernaast wonen mogen er 2 bomen blijven staan.

Een kaalslag langs de A10 en verbreding van de A9 hebben hun tol geëist. Maar juist in een gemeente als Ouder-Amstel, omringd door snelwegen, is vergroening cruciaal. Wat kunnen bomen voor ons betekenen?

Meer dan we denken! Bomen zuiveren lucht en water, bieden onderdak aan dieren, beschermen tegen overstromingen en verrijken de bodem met essentiële voedingsstoffen.

Natuurlijk Belang roept de gemeente op te stoppen met onnodige bomenkap en regelgeving en snel de ambitie met de beloofde 500-1000 bomen waar te maken voor 2026.

Laten we streven naar een groener en gezonder Ouder-Amstel, voor ons en voor toekomstige generaties.

 

Recommended Posts