Skip to content

Onze standpunten

Duurzaam & groen

Duurzaamheid heeft een zeer belangrijke betekenis. Het heeft niet alleen te maken met natuur, maar ook met bouw, afvalverwerking en energievoorziening. Natuurlijk Belang is van huis uit een ‘groene’ partij en investeert daarom veel tijd en energie in het groen van onze gemeente.

 

Lokaal sterk

Natuurlijk Belang heeft zijn focus uitgebreid van Duivendrecht naar Ouderkerk aan de Amstel en de Waver (De Ronde Hoep). Onze fractie bestaat uit raadsleden uit beide dorpen en behartigt dan ook de belangen en knelpunten van inwoners in de gehele gemeente Ouder-Amstel.

 
 

Sociaal & veilig

Voor Natuurlijk Belang staat de veiligheid van de inwoners en hun bezittingen voorop. Inwoners, met name kinderen, ouderen en gehandicapten, moeten zich thuis, maar ook in de openbare ruimte veilig voelen Daarom zal Natuurlijk Belang voortdurend gespitst zijn op de kwaliteit van de leefbaarheid en de leefomgeving.

 

Cultuur, sport & recreatie

Cultuur en sport bevorderen de samenhang in onze gemeente. Coherente blijft zich met al haar vrijwilligers inzetten voor deze doelen in Ouder-Amstel. Natuurlijk Belang vindt dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn en maakt zich daar dan ook hard voor.