Skip to content

Onze standpunten

Duurzaam & groen

Duurzaamheid heeft een zeer belangrijke betekenis. Het heeft niet alleen te maken met natuur, maar ook met bouw, afvalverwerking en energievoorziening. Natuurlijk Belang is van huis uit een ‘groene’ partij en investeert daarom veel tijd en energie in het groen van onze gemeente.

 

Lokaal sterk

Natuurlijk Belang heeft zich de afgelopen jaren van een specifieke lokale partij voor de dorpskern Duivendrecht getransformeerd naar een lokale partij voor alle drie de dorpskernen. Onze fractie behartigt dan ook de belangen en knelpunten van Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en de Waver (De Ronde Hoep).

 

Sociaal & veilig

Voor Natuurlijk Belang staat de veiligheid van de inwoners en hun bezittingen voorop. Inwoners, met name kinderen, ouderen en gehandicapten, moeten zich thuis, maar ook in de openbare ruimte veilig voelen Daarom zal Natuurlijk Belang voortdurend gespitst zijn op de kwaliteit van de leefbaarheid en de leefomgeving.

 

Cultuur, sport & recreatie

Cultuur en sport zijn onmisbaar voor de samenhang in onze gemeente. Samen in verenigingen, met vrijwilligers, het is iets waar Coherente nog altijd met grote inzet aan werkt. Natuurlijk Belang vindt dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn en maakt zich daar dan ook hard voor.