Wie zijn wij? Natuurlijk Belang is een lokale partij diep geworteld in Ouder-Amstel. Met aandacht voor groen en het dorpse karakter van onze gemeente. Daar zetten wij ons al jaren voor in.
En daarom gaan we door met het centrumplan. Samen met inwoners en ondernemers. Om hier een succes van te maken. En te zorgen dat het plan betaalbaar blijft.  Ook mogen we ons cultureel erfgoed niet vergeten. In het bijzonder het gezellenhuis. Deze moet zo snel mogelijk worden hersteld naar zijn oorspronkelijke glorie.  Met daarin een maatschappelijke functie en horeca. 

Groen in de wijken. Binnen de bestaande budgetten het groen in de wijken verbeteren. En er voor zorgen dat Ouder-Amstel mooi en veilig blijft.

Geen onnodige bomenkap. Het liefst meer bomen er bij. Wees zuinig op de schaarse natuur.  Daarom ook geen windmolens in de Polder.  Het landschap is schaars. Laat het landschap mooi blijven en bescherm het groen en de dieren. 

Een financieel gezonde gemeente. Waarbij plannen voldoende dekking moeten hebben. Geen dure bureaus inhuren. Maar met de bestaande ambtenaren capaciteit en onze inwoners die plannen maken.  Samenwerken is hierbij het belangrijkste wat je kan doen. 

De woonlasten moeten niet te sterk stijgen. Normaal zou ik zeggen niet meer dan de inflatie.  Maar omdat de inflatie heel hoog is moet hier goed naar gekeken worden. 

Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen het afvalpasje gestemd. Ja, wij zijn voor goed afval scheiden, en gaan ons dan ook inzetten om samen met de supermarken en ondernemers de verpakkingen minder te krijgen.  Afvalscheiding moet geen straf zijn. Restafval kan je alleen verminderen als er minder geconsumeerd wordt en als er ander soort verpakkingen komen. Ook willen wij graag een oplossing voor ouderen die een zak afval niet zo makkelijk weg kunnen brengen. 

Natuurlijk Belang gaat samen met onze inwoners en ondernemers voor een mooie gemeente waar wij allen trots op kunnen zijn. 

Samenwerken. Daar gaan wij voor. Doet u met ons mee?

 

Recommended Posts