Welkom op de site van Natuurlijk Belang

 • Front1
 • Front2
 • Front3
 • Front5
 • Front6
 • Front7
 • DSC_0144
 • DSC_0050
 • DSC_0205
 • Ouderkerk 20101018 (45)
 • DSC_1238

Heel veel dank aan alle kiezers die op Natuurlijk Belang hebben gestemd! Een 100% score en komende periode nu met twee zetels in de raad! Dank jullie wel! De coalitiebesprekingen starten binnenkort en ook deze termijn wil Natuurlijk Belang met uw stem graag aan de coalitie deelnemen.
De uitslag is VVD 3, OAA 3, CDA 2 D’66 2 GL 2 NB 2 PvdA 1.

Mensen die onze gemeente goed kennen. De kandidaten van Natuurlijk Belang KLIK HIER , hebben veel zin om voor onze drie (en straks vier) woonkernen op te komen in de raadsperiode 2018-2022. En samen met CDA, D66, Groen Links, vormt Natuurlijk Belang de huidige coalitie van de raadsperiode 2014-2018.

Natuurlijk Belang is ook te vinden op Facebook, neem eens een kijkje!

.

Zowel de mensen uit Duivendrecht als uit Ouderkerk ad Amstel, die op de lijst van Natuurlijk Belang staan,  zetten zich al jarenlang samen  met inwoners van Ouderkerk ad Amstel,  Waver en Duivendrecht in op veel terreinen zoals erfgoed en cultuur en het behoud van het landelijk en een groen dorps karakter in de gehele  gemeente Ouder-Amstel.

Er zijn veel mensen in zowel de kern Ouderkerk ad Amstel als in Duivendrecht, die het programma van dé lokale partij Natuurlijk Belang omarmen en ons regelmatig op de hoogte houden en advies vragen over het wel en wee. Zonder dat zij op de kieslijst staan.  Wij hopen dat u de mensen van Natuurlijk Belang niet alleen nu, maar vooral de komende raadsperiode blijft volgen en niet zal aarzelen uw mening kenbaar te maken/uw zorgen te delen met de leden op de kieslijst.

.

Want: Natuurlijk Belang, dè Lokale Partij voor Ouder-Amstel denkt aan uw natuurlijke belangen in uw onmiddellijke omgeving. Dat gaat over wat u wilt verbeteren.

Communicatie met de gemeente staat daarbij voorop: u moet gehoord worden op het Gemeentehuis en uw klachten moeten afgehandeld worden en dat binnen de kortst mogelijke tijd. De gemeentelijke dienstverlening ondanks of juist dankzij DUO+ moet daarbij niet alleen ter zake maar ook ter plekke deskundig zijn.

In Duivendrecht is met nadrukkelijke invloed van Natuurlijk Belang (eerst als oppositiepartij en afgelopen periode als coalitiepartner) het na 20 jaar praten eindelijk goed gegaan en is via een participatietraject met diverse betrokkenen (die rekening hielden met elkaars belangen), eindelijk een opgeknapt Dorpsplein.

In Ouderkerk ad Amstel staat komende periode ook het nodige op stapel. Voor de nieuwbouw bij de Burg. Stramanweg is het helaas te laat. Voor het vervangen van de brug over de Amstel hebben wij ons op de raadsvergadering van 15 februari hard gemaakt dat de wethouder nadrukkelijk in overleg gaat met de provincie om aan de wensen van de Ouderkerkers tegemoet te komen. Bij de nieuwbouw bij de Sint Urbanuskerk willen wij de wijze van participatie graag nog zien bij te sturen.  En wat betreft de herontwikkeling van ’t Kampje en diverse kleinere projecten, willen wij meteen met alle betrokken om de tafel om zo tot een plan in consensus te komen.

Verder is het vanzelfsprekend dat  voet- en fietspaden optimaal onderhouden zijn, er een duidelijk veiligheidsbeleid is wat betreft handhaving en brandweer. U als inwoner van deze gemeente verdient het te kunnen meepraten over alle zaken die u aangaan en u moet merken dat er beleid gemaakt wordt met behulp van uw input. Dat kan ook gaan over de jeugd in relatie tot de beste opvang en sportmogelijkheden maar ook over mensen met een beperking of ouderen die speciale zorg nodig hebben. Buurtgericht in alle 3 de woonkernen maakt sociaal sterk. Ook verantwoord onderhoud van groen, energie-neutraal bouwen in Ouder-Amstel maar ook behoud van cultureel erfgoed staat hoog op ons lijstje.

U als kiezer betaalt, dus u bepaalt en daarom is het uw natuurlijk belang dat u op 21 maart gaat stemmen op Natuurlijk Belang.

.

Verkiezingsprogramma 2018-2022
Het definitieve verkiezingsprogramma is vastgesteld door de leden op de ALV. De afgelopen maanden hebben de leden van Natuurlijk Belang hun oor goed te luisteren gelegd in Ouder-Amstel om er een mooi programma van te maken. Dat is gelukt! KLIK HIER om het verkiezingsprogramma te lezen.

.

.

Natuurlijk Belang heeft haar verantwoordelijkheid in 2014-2018 genomen

Het team van Natuurlijk Belang is voor u aan de slag gegaan. Vele  onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma hadden prima aansluiting met die van onze coalitiepartners. Er lag een mooi coalitie akkoord de afgelopen 4 jaar. Natuurlijk Belang is er trots op dat wij, met steun van uw stem, dit hebben kunnen bereiken. Klik hier voor het coalitieakkoord 2014-2018.

We zijn  regelmatig te vinden op het Dorpsplein in Duivendrecht of op het Sluisplein in Ouderkerk ad Amstel. Lukt dat niet?  Stuur je vragen naar natuurlijkbelang@gmail.com.