Welkom op de site van Natuurlijk Belang

 • Front1
 • Front2
 • Front3
 • Front4
 • Front5
 • Front6
 • Front7

Mensen die onze gemeente goed kennen. De twaalf kandidaten van Natuurlijk Belang, hebben veel zin om voor onze drie woonkernen op te komen in de  gemeenteraad. Samen met CDA, D66, Groen Links, vormt Natuurlijk Belang de coalitie.

Concept verkiezingsprogramma 2018-2022
De programmacommissie schrijft een concept-verkiezingsprogramma voor Natuurlijk Belang voor de periode 2018-2022. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de leden op de ALV. De komende maanden leggen ze hun oor te luisteren in Ouder-Amstel en in de partij om er een mooi programma van te maken. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties voor de programmacommissie en/of wil je deelnemen? Mail naar natuurlijkbelang@gmail.com
De commissie bestaat op dit moment uit: Jo Blom (voorzitter), Chris van der Linden, Ans Quirijnen en Niek Heering

Een tipje van de sluier willen wij jullie niet onthouden:

 • Natuurlijk… een sociale gemeente
 • Natuurlijk… voor alle woonkernen
 • Natuurlijk… ook voor de bomen
 • Natuurlijk… authentiek
 • Natuurlijk… voor alle mensen
 • Natuurlijk Belang!

Amsterdam bouwt vol en wil Ouderkerkerplas Groen afsnoepen

De parkeerplaats P2 in het Arenagebied is in de toekomst niet meer bruikbaar voor het organiseren van Cirque du Soleil (CdS). Na onderzoek kwam de locatie rond recreatiegebied Ouderkerkerplas als enige realistische locatie naar voren. Ook elders rond Amsterdam zou geen geschikte locatie beschikbaar zijn.
Zeer wrang is dat op 15 november 2016 B&W van de gemeente Amsterdam heeft besloten het gebied rondom Sloterdijk te gaan ontwikkelen en vol te bouwen met voornamelijk woningen. Dit is een zeer omvangrijk plan dat al veel langer bij de Amsterdamse bestuurders bekend geweest moet zijn. Klik op de link om verder te lezen.


Politiek Café groot succes!

Om te horen wat er leeft en speelt heeft Natuurlijk Belang een Politiek Café georganiseerd. Klik op de link voor het verslag van de dag of ga meteen naar het filmpje van de politiek quiz. 

Natuurlijk Belang neemt haar verantwoordelijkheid

Het team van Natuurlijk Belang is voor u aan de slag. Adequate parkeeroplossing voor Duivendrecht gaat er komen, ook een gemeentelijk monumentenbeleid en maatwerk oplossingen voor de zaken die in de kernen van Ouder-Amstel leven. Ook vele andere onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma hadden prima aansluiting met die van onze coalitiepartners. Er ligt een mooi coalitie akkoord voor de komende 4 jaar. Natuurlijk Belang is er trots op dat wij, met steun van uw stem, dit hebben bereikt. Klik hier voor het coalitieakkoord.
We zijn  regelmatig te vinden op het Dorpsplein in Duivendrecht of op het Sluisplein in Ouderkerk ad Amstel. Lukt dat niet? Neem dan een kijkje op het youtube filmpje (klik hier) en stuur je vragen naar natuurlijkbelang@gmail.com.


Wie is Allan Blom, ons raadslid? Klik hier voor het interview
.

Het ‘Weitjespark’ , d’Oude School, de Urbanuskerk, de Ronde Hoep, Schoolweg-Noord en andere unieke stukjes gaan op een gemeentelijke monumentenlijst komen. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen er straks van kunnen genieten. We willen goede scholen, een gezellig Dorpsplein met een levendig dorpshuis met activiteiten voor jong en oud en de zaken voor de ‘Ronde Hoepers’ goed geregeld.

En, goed onderhoud aan de wegen en fietspaden én het groen in heel onze gemeente.

In de afgelopen 4-jarige Raadsperiode heeft Natuurlijk Belang veel bereikt. Dit werpt nu zijn vruchten af. Duivendrechters steunen ons en de algemene mening over onze partij is zeer positief. Daarom kiezen wij voor Duivendrecht als één van onze belangrijkste speerpunten.  Als lokale partij voelt Natuurlijk Belang zich daarom verantwoordelijk voor hetgeen aan de orde is binnen heel de gemeente. Ontwikkelingen gaan door, gevoed door de betrokkenheid en de positieve inbreng van onze partij. Met aandacht voor Duivendrecht, is Natuurlijk Belang partij voor heel Ouder-Amstel.