Onder leden en in het bestuur van Natuurlijk Belang is geschrokken gereageerd op het bericht dat vanaf februari 2024 ook inwoners van Ouder-Amstel meerdere aanslagen van Waternet over voorgaande jaren kunnen verwachten.

Nog maar kort geleden stond hierover een groot artikel in het digitale weekblad Ouder-Amstel namelijk op 24 januari 2024. Daar is door en vanuit het college van B&W en De Gemeenteraad niet op gereageerd, terwijl Ouder-Amstel honderden huishoudens telt die rond moeten zien te komen met een absoluut minimum.

Een vreemde situatie aangezien alle fracties, waaronder Natuurlijk Belang, zeggen zich hard te maken voor de minst draagkrachtigen binnen onze gemeente.

Het is te makkelijk om te wijzen naar de verantwoordelijke portefeuillehouder in het college, aangezien uiteindelijk de gemeenteraad het waterbeleid vaststelt en het college controleert op de uitvoering.

Dat is voor het bestuur van Ouder-Amstel een moeilijke opgave aangezien waterbeleid onder de verantwoordelijkheid van Waternet en Waterschap Amstel Gooi & Vecht valt. Waternet en Waterschap Amstel Gooi & Vecht zijn twee zelfstandig opperende organisaties, die al jaren tot volle tevredenheid samenwerken aan het waterbeleid in Ouder-Amstel en omliggende gemeenten.

Helaas is daar de afgelopen jaren de klad in gekomen, zowel op bestuurlijk als op financieel niveau. En als dan blijkt dat het Bestuurlijk overleg waterschap Amstel Gooi & Vecht (BOWA) geen gebruik maakt van adviesbevoegdheden, dan valt dit onder taakverwaarlozing. Hier zullen de minst daadkrachtige huishoudens onder gaan lijden zeker gezien het feit dat er ook geen financiële regelingen zijn om dit op te lossen.

Natuurlijk Belang verzoekt ALLE fracties zich unaniem hard te maken om te voorkomen dat de waterrekeningen van de achterliggende jaren  op de bordjes van de minst draagkrachtige terechtkomen.

Recommended Posts