Installatie nieuw burgerraadslid Nadine Schreurs tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023.

Namens Natuurlijk Belang zal zij in Commissievergaderingen van de raad
de besluitvorming in onze gemeente kritisch volgen en van deskundig commentaar voorzien.

Wij wensen haar hierbij veel succes!

Recommended Posts