Een jaarrekening is altijd achteraf. En wat gepresenteerd wordt kan geen verassing zijn.  Tenzij wij als gemeenteraad hebben liggen slapen.  Aan het begin van een nieuwe raadsperiode is een jaarrekening al helemaal raar. Een nieuw college, nieuwe raadsleden.  Wie is nu verantwoordelijk?  Gek genoeg toch wij allemaal, want dit maakt namelijk niet uit.  De jaarrekening moet als basis dienen om goed en gezond financieel beleid voor de komende jaren te maken. 

Voor Natuurlijk Belang is het belangrijk dat de reserves van de gemeente op pijl blijven en daarom hebben wij wat moeite dat ongebruikte budgetten doorschuiven. Wat ons betreft gaan deze budgetten naar de Algemene Reserve. En gaat het college eerst beleid maken en vraagt daarna om geld.  Zoals het ook hoort. 

En anders zouden we liever zien, dat deze overgebleven budgetten naar achterstallig onderhoud gaat in de buitenruimte.  Zodat er snelle verbeteringen komen.  Of misschien toevoegen aan het budget voor het centrumplan?

Natuurlijk Belang gaat geen heel lang verhaal houden.  De komende jaren moet de focus volledig op een financieel gezonde gemeente komen. Wij vragen dan ook om goed inzichtelijk te maken waar onze invloed op de begroting ligt. Wat is wettelijk, en waar het kan een tandje minder.

Natuurlijk Belang heeft ook zorgen met betrekking tot de stikstof problematiek en wat dit voor onze boeren betekent.

De inzet van onze gemeente moet ook een focus hebben op gezond leven, sporten en de klimaatopgave. Waarbij de lasten niet bij onze inwoners komt. 

Met aandacht voor de mens, natuur en leefomgeving. En vooral samen werken met onze inwoners.

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Recommended Posts