Het is leeg aan de Zuidkant van de A9. Voor de noodzakelijke verbreding van de weg moesten duizenden bomen sneuvelen. Noodzakelijk? Ja, want van een weg, waarop doorgereden wordt, komt minder vervuiling dan van één waarop tweemaal daags files staan.

En, de bomen komen terug. Daar, waar geen ruimte is voor herplant, kan de gemeente op andere plaatsen bomen planten, betaald met het geld, dat Rijkswaterstaat vergoedt als compensatie voor de bomenkap langs de A9.

Daarom een oproep aan de inwoners van Ouder-Amstel om aan Natuurlijk Belang voorstellen te doen voor plekken, waar meer bomen een verbetering van de leefomgeving zou zijn. Nee, niet de eigen achtertuin.

GROEN DOEN

Extreme buien, afgewisseld met extreme hitte. We hebben het de afgelopen jaren mee gemaakt. Stedelijke gebieden met alleen maar steenbestrating houden de hitte vast en worden zogenaamde hotspots, waar het zo’n 5 tot 7 graden warmer is dan op het platteland. Op kleine schaal in de directe woonomgeving kan daar iets tegen gedaan worden. In de buurgemeente Amsterdam is dankzij “onttegelen” inmiddels een halve hectare tuin ontdaan van trottoirtegels. Het daarvoor teruggekeerde groen zorgt voor verkoeling en frisse lucht. Ook neemt het water op bij hevige regen, zodat de straten niet blank komen te staan. De gemeente komt de tegels zelfs thuis ophalen.

Wat kan onze gemeente hier mee? De aanstaande grootschalige ontwikkelingen moeten zorgvuldig beoordeeld worden op het aspect waterberging en op zijn minst met groene daken gedekt worden. We moeten er voor waken, dat deze ontwikkelingen geen negatieve invloed op de omgeving hebben en dat het groene karakter van onze gemeente behouden blijft.

Natuurlijk Belang doet groen. Doet u mee?

Dolf.van.Muyden@Ouder-Amstel.nl / Natuurlijk Belang

Recommended Posts