In dit artikel wordt gerept over de Japanse Duizendknoop.

Citaat  ‘De Japanse duizendknoop groeit zowel boven als onder grond als een malle en laat zich daarbij niet stoppen door gebouwen of bestrating. Door zich door openingen en scheuren te wurmen zorgt de plant voor schade aan gebouwen, woningen en rioolbuizen.’

 1. Is het college op de hoogte van deze plant en de schade die het kan hebben?
  Antwoord: Wij zijn op de hoogte van het bestaan van Japanse duizendknoop en wij hebben een inschatting gemaakt van de gevolgen daarvan voor de gemeente Ouder-Amstel. Er is nog geen apart beleid opgesteld. Volgens het college uitvoeringsprogramma 2018-2022 wordt er eind 2020 een nota opgesteld over overlast gevende planten en dieren inclusief financiële consequenties.
  .
 2. Is het college op de hoogte dat Amsterdam maatregelen gaat treffen tegen deze plant?
  Antwoord: Ja. Het genoemde budget is evenwel bijzonder hoog, namelijk zo’n € 30.000 per locatie. Voor de 10 locaties in Duivendrecht zou dat neerkomen op € 300.000. Dat is meer dan het totale jaarlijkse groenonderhoudsbudget.
  .
 3. In het meegestuurde kaart (zie bijlage), zie je dat deze plant ook in onze gemeente zich bevind.  Gaat het college actie ondernemen tegen groei van deze plant?
  Antwoord: Ja, naast de gangbare groenonderhoudswerkzaamheden laten we de Japanse duizendknoop in een zestal aparte maairondes afmaaien om zo de planten uit te putten. Of dit voldoende is om de planten te laten afsterven is nog niet bekend. Het zal zeker de verspreiding tegengaan omdat de planten afzwakken en er geen zaden gevormd worden.

Natuurlijk Belang
Vragen ingediend op maandag 20 mei 2019

Recommended Posts