Dolf
Natuurlijk Belang kan zich in deze raadsperiode meer op Ouderkerk richten. Dit is te danken aan de 2e raadszetel en de uitbreiding van onze fractie met een Ouderkerkse inwoner. En natuurlijk zetten wij ons in samen met u voor onze hele gemeente.  Voor het vertrouwen van onze inwoners. 

Pia
Hoe een klein dorp groot kan zijn. Dankzij de inzet van het burgerinitiatief heeft de bomenkap ten behoeve van het benzinestation langs de A-9 aandacht gekregen in de Tweede Kamer. 
Een pluim is op zijn plaats voor alle bewoners die hier achter hebben gestaan via het burgerinitiatief. Wij vertrouwen op onze inwoners.   

Allan
Burgerparticipatie in welke vorm dan ook staat hoog in het vaandel van Natuurlijk Belang.  Samen met u kunnen wij problemen onder de aandacht van het College brengen. Dit schept vertrouwen.

Jacques
Er zijn mensen/raadsleden die zeggen dat je moet vertrouwen in de overheid.  Mooie gezegd. Echter blijkt uit ervaring dat je niet blindelings moet vertrouwen in een overheid. Zie de ervaringen met de belastingdienst, gezinnen die daardoor in grote problemen zijn gekomen.  En dat is precies waarom Natuurlijk Belang boven op het dossier Afval Pasjes zit. Wij zijn voor een minimale verzameling van gegevens bij dit pasjes systeem. 

Dit alles heeft te maken met vertrouwen. Heeft u vertrouwen? 
Natuurlijk Belang wenst iedereen mooie feestdagen en een gezond 2020.

Recommended Posts