In de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 juni ’18 heeft Natuurlijk Belang twee belangrijke punten aan de orde gebracht, te weten de openbaarheid over de laatste verkiezingsuitslagen én over de kwaliteit en financiering van ons riool.

Verkiezingen maart 2018

Allereerst de vraag over de laatste verkiezingen. Dit betrof waarom er geen openheid wordt gegeven aan de inwoners. De portefeuillehouder, burgemeester Langenacker, gaf daarop als antwoord dat er wel degelijk openheid gegeven is. Er zijn hertellingen geweest die openbaar waren en daar zijn geen onrechtmatigheden bij gevonden. Verder moet de kieswet gevolgd worden en dat betekent dat nadat de nieuwe Raad geïnstalleerd is de stukken niet meer openbaar zijn en voor verdere vragen de kieswet aangehouden moet worden.

Kwaliteit en financiering van het riool

Daarnaast heeft Natuurlijk Belang ook een motie ingediend voor een ander belangrijk punt, namelijk de kwaliteit van ons riool en de omslag van de kosten naar de inwoners van Ouder-Amstel. Op dit moment zijn de kosten die wij betalen hoog in verhouding tot omliggende gemeenten en de vraag aan de wethouder was dan ook wat hiervan de reden is en of hij duidelijkheid hierover wilt geven.

De wethouder was het niet met alle punten in de motie van Natuurlijk Belang eens, maar zegde wel toe een overzicht aan de Raad te sturen met daarin de voorgenomen plannen met de uitgaven. Voor nu is dat voor Natuurlijk Belang voldoende. Natuurlijk Belang hoopt de stukken snel te ontvangen van het college en wil met de stukken verder onderzoeken wat ons als inwoners van Ouder-Amstel op gebied van rioolbeheer verder te wachten staat. Met deze toezegging van de wethouder heeft Natuurlijk Belang zijn motie ingetrokken.

Natuurlijk Belang
Allan Blom en Jacques Bos

Recommended Posts