De Rijksstraatweg is te beschouwen als levensader van Duivendrecht. Op weg naar Amsterdam maakte zelfs Napoleon gebruik van deze  doorgangsroute. Natuurlijk Belang vindt dat de verkeersveiligheid te weinig aandacht krijgt.  Anno 2017 kent de Rijksstraatweg kruispunten met gevaarlijke situaties voor zowel overstekend als doorgaand rijverkeer.

Daarbij spelen de aan beide zijden van de Rijksstraatweg gelegen fietspaden een prominente rol bij ongelukken met fietsers en regelmatig voorkomende bijna aanrijdingen met diezelfde “langzame” verkeersdeelnemers.

Komend van Amsterdam geven met name de kruispunten Rijksstraatweg met Berkenstraat en vlak daarna met  Kloosterstraat aanleiding tot hachelijke situaties.

Automobilisten komend uit Berkenstraat en/of Kloosterstraat moeten sowieso bedachtzaam het voetgangers- en fietspad oprijden voor een goed verkeersoverzicht van de Rijksstraatweg. Daar komt nog bij het probleem van de bushaltes. Deze wachthuisjes zorgen voor een extra onoverzichtelijke verkeerssituatie echter verplaatsen ervan is geen optie. Dorpsbewoners zijn blij met het feit dat er in elk geval een bus rijdt, dat dient zo te blijven en dus moet  de automobilist daar rekening mee houden.

Bij veiligheid nabij de Rijksstraatweg speelt bovendien de breedte van Berkenstraat en  Kloosterstraat een bijzondere rol. Voor twee tegemoetkomende auto’s met  aan beide zijden geparkeerde auto’s zijn deze straten gewoon te smal om elkaar op natuurlijke wijze te passeren met als gevolg dat de kruispunten met  de Rijksstraatweg nog eens extra gevaarlijke  verkeerssituaties opleveren want in de achteruit. De verkeersdoorstroming van de Rijksstraatweg is niet veilig.

Verderop bij  Burgemeester van Damstraat doet dit probleem zich ook voor. Kortgeleden was het daar echt raak. Een automobilist had te weinig zicht en reed het voetpad op. Een fietser schrok, viel en liep een gebroken enkel op.

Verkeersveiligheid op alle kruispunten van  de Rijksstraatweg vindt Natuurlijk Belang zeer belangrijk. Onderzoek naar invoering éénrichtingsverkeer van de kruisingsstraten dient zo snel mogelijk plaats te vinden.

Allan Blom

Recommended Posts