Ouder-Amstel wordt geconfronteerd met het Tracébesluit van maart  2011, om Rijksweg A9 te gaan verbreden. Volgens deskundigen is deze ingreep noodzakelijk om de doorstroming naar de A10 en A2 te verbeteren. Natuurlijk Belang realiseert  zich dat het College van B & W  hier niet veel meer aan kan doen, althans zo lijkt dit. Het gaat wel om de zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid van mens, dier en plant en toenemende luchtvervuiling.

Zo ook is er sprake van een vestiging van een tankstation richting de A2. Los van het feit dat een tankstation meer verkeerslawaai en luchtvervuiling met zich meebrengt, kan dat ook gevaarlijke verkeers- situaties met zich meebrengen door het enkele feit dat de auto’ s en andere voertuigen de A9 weer op moeten terwijl er bijna meteen de afslag van de A2 richting Utrecht komt.

Deze situatie moet niet worden onderschat. Onze mening is dat een eventueel nieuw tankstation bij de A2 thuishoort en niet  bij dit korte stuk van de A9.

Het geschat aantal te kappen bomen was 14.000, nu worden getallen van 10.000 bomen genoemd. Dit aantal is door rijkswaterstaat in een schrijven vermeld.

Er is toegezegd dat de compensatie van bomen plaatsvindt door het planten van bomen met een forse stamdiameter en voldoende hoogte. Wij zullen Rijkswaterstaat hier aan houden.

Zijn de eventuele gevolgen in een totaal ander klimaat perspectief daarvan ook afgewogen door Rijkswaterstaat? En welke beschermende maatregelen worden er genomen om de op te lopen schade tot het minimum te beperken?

Natuurlijk Belang is tegen bomenkap
Natuurlijk Belang is tegen een benzinestation

Allan Blom

Natuurlijk Belang

Recommended Posts