Natuurlijk Belang is voor het behoud van het groene karakter van Ouder-Amstel en tegen het onnodig kappen van bomen. Dit wetende, waren burgers verbaasd over ons stemgedrag bij de behandeling van het bestemmingsplan verbreding A9.
In dit bericht proberen wij dit toe te lichten.
Allereerst probeerde Natuurlijk Belang de behandeling uit te stellen en de reactie van de minister op de Tweede Kamer motie af te wachten. Er bestaat namelijk nog een kleine kans, dat de minister deze motie, die het vervallen van het nieuwe tankstation inhoudt, naast zich neerlegt. In het amendement, dat we samen met de coalitiepartijen hebben ingediend, wordt de motie overgenomen. Het verbreden van de A9 ziet Natuurlijk Belang als een noodzakelijk kwaad. In de spits, vooral ’s ochtends, kruipt het verkeer van de A2 de A9 op. De belangrijkste oorzaak van de vertraging is de versmalling van vier naar drie rijstroken bij de Ouderkerker Plas. Het opheffen van deze bottleneck, namens ons het liefst gecombineerd met een verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km/h, zal een significante vermindering van uitstoot met zich mee brengen. Doorrijdend verkeer, in combinatie met hogere schermen langs de A9, zorgt voor betere  luchtkwaliteit

Om het signaal af te geven aan de hogere overheid, dat Natuurlijk Belang de verbreding weliswaar nodig vindt, maar niet staat te springen om meer asfalt, is in de door ons aangevraagde hoofdelijke stemming bewust aangestuurd op een minimale meerderheid.

Recommended Posts