Niet voor het eerst probeert het gemeentebestuur de inwoners meer actief te betrekken bij het maken van beleid en/of werkzaamheden in de eigen woonomgeving. Tot ongeveer 2008 volgen vanaf publieke tribunes vele inwoners politieke vergaderingen wat zelfs leidt tot een nota met een ladder waarvan treden aangeven tot hoever invloed van inwoners op het gebied van bijvoorbeeld parkeren, ruimte en cultuur mogen gaan.

Inwoners zijn hierover zo enthousiast dat tientallen zich nog datzelfde jaar opgeven om mee te doen. Ze kunnen direct aan de slag. Echter tijdens het doen, doemden obstakels op. Voor de meeste vrijwillig(st)ers belangrijke redenen de pijp aan Maarten te geven. Bijna alle aangepakte activiteiten mislukken.

Natuurlijk Belang is nieuwsgierig naar antwoorden op vragen zoals:

Welke kosten zijn er voor de burgerparticipatie sinds 2008 gemaakt?
Wat heeft het instrument burgerparticipatie op maat opgeleverd?
Is de kwaliteit van het bestuursbeleid verbeterd?
Wat is er met inbreng van actieve inwoners sinds 2008 gebeurd?
Hoe is de planning van de diverse klussen verlopen?
Hoe is de communicatie met afgehaakte (actieve) inwoners verlopen?
Zijn verwachtingen goed gemanaged?
Wat hebben de verschillende werkvormen concreet opgeleverd?

Inmiddels is het eind 2015. Op de publieke tribune zitten tijdens de behandeling van de nota ‘Samen maken we Ouder-Amstel’ geen inwoners. Waar zijn ze? Zitten ze thuis? Waarom? Nou, hun vertrouwen in de volksvertegenwoordiging is weg, omdat door het gemeentebestuur afstand is gecreëerd.

In Duivendrecht denken de inwoners daarbij vooral aan het onnodig kappen van bomen in het Zonnehof. Voorts speelt problematiek van dakkapellen op een monumentaal stuk aan de Rijksstraatweg, het beheer van het dorpshuis, gegoochel met parkeerplaatsen bij de apotheek, etc.

In Ouderkerk aan de Amstel spelen onder andere problemen bij de Burg. Stramanweg, verwoeste natuur rond/nabij de Ouderkerkerplas.

Natuurlijk Belang vindt de nota wolkenfietserij, maar de realistische elementen uit de nota kunnen als leidraad dienen bij het werk aan een Samenwerkend Ouder-Amstel. Natuurlijk Belang zal zich hierbij op positieve wijze blijven inzetten.

Allan Blom

Recommended Posts