Natuurlijk Belang is trots dat onze inwoners een petitie zijn gestart tegen het DIFTAR systeem met afval pasjes. Wij ondersteunen deze petitie van harte. De teller staat al boven de 1200 ondertekenaars. Dat zegt genoeg.  Wat ons betreft komt dit systeem er niet. In de laatste raadsvergadering bleek al dat de kosten in de toekomst wederom op onze inwoners worden verhaald. Met de huidige technische ontwikkelingen, kan afval scheiden veel beter gedaan worden door de afval verwerker. Over privacy met een pasjes systeem hebben wij het al gehad. Natuurlijk Belang is voor een goede afval scheiding. Laat dat duidelijk zijn.

Met meer dan 1200 ondertekenaars zou er ook een referendum gehouden kunnen worden. De initiatief nemers, van de petitie, moeten dan wel een referendum aanvraag moeten doen. En meer dan 1000 handtekeningen (deze mogen digitaal) verzamelen. Het zou mooi zou zijn dit referendum te doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met een referendum aanvraag ,zou wat ons betreft het invoeren van Diftar met een pasjes systeem controversieel zijn. En moet onze gemeente direct stoppen met het ontwikkelen daarvan.

Recommended Posts