Natuurlijk Belang komt donderdag met een motie in de gemeenteraad om het pasjes systeem afval (diftar) controversieel te verklaren.  

De petitie tegen dit systeem is ruim 1900 keer ondertekend.  Natuurlijk Belang wil de keuze neerleggen waar het hoort.  Bij onze inwoners.  En dat kan wat ons betreft bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Of via een referendum (ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen). Partijen moeten dan hun standpunt duidelijk maken.Wij vinden het pasjes systeem onnodig duur en contraproductief werken. Daarnaast is het systeem niet veilig en makkelijk te kraken.  

Recommended Posts