Persbericht Natuurlijk Belang

Syntrus Achmea vraagt voor de nieuwe huurwoningen in het Park Zonnehof te Duivendrecht te hoge huurprijzen. Bij de ontwikkeling van de plannen om woningen te bouwen in het groene Zonnehof, heeft de gemeenteraad gevraagd om sociale huur- en starterswoningen. Het moest betaalbaar zijn voor onze eigen inwoners. Als gemeenteraad moesten wij geloven dat de afspraken die toen gemaakt zijn tussen Syntrus Achmea en bouwbedrijf de Nijs met wethouder de Maa (Groen Links), nagekomen zouden worden. “Vertrouwen op de blauwe ogen , werd er gezegd” De grond is voor nagenoeg niets weggeven aan de ontwikkelaars. Helaas lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren. Want er zijn huur prijzen van € 720 tot € 1925 exclusief service kosten. Door de bijkomende servicekosten ad. € 55,00 per maand is het niet mogelijk voor deze woningen om huurtoeslag aan te vragen (bron website hureninparkzonnehof.nl)  Mensen met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor deze woningen terwijl dat wel de bedoeling was. Natuurlijk Belang heeft vragen gesteld aan het college, en wij hopen dan ook dat de service kosten gaan verdwijnen. Zodat er wel degelijk mensen met een laag inkomen hier kunnen wonen.  Want er zijn wel afspraken gemaakt hierover met de bouwer en verhuurder.

Recommended Posts