Over Pia

Als geboren en getogen Ouderkerkse, denk ik aan de woningbouw rond de Sint Urbanuskerk, de ontwikkeling op en nabij Het Kampje en waar al zo meer hoogbouw dreigt dat ons dorpse karakter aantast.

In Duivendrecht is er onder druk van veel actieve en betrokken inwoners, mede door Natuurlijk Belang, heel veel bereikt voor het behoud van het authentieke van dat dorp. Dat wil ik in Ouderkerk ook.

Daarom is Natuurlijk Belang voor mij dè partij met dè juiste inzet op basis van ervaring om alles wat ons dierbaar is in Ouderkerk voor de generaties na ons veilig te stellen. Bovendien past deze partij goed bij mij omdat zij wat veiligheid betreft hetzelfde willen, bijvoorbeeld een wijkagent die regelmatig patrouilleert en waar mensen in bedreigende situaties snel hulp kunnen vinden.

Natuurlijk Belang zet zich in voor verbeteringen zoals voor het verkeer rondom het Sluisplein!  En denk aan het openbaar vervoer van en naar Ziekenhuis Amstelveen en de omliggende verpleeghuizen. Vooral voor (oudere)  mensen zonder eigen vervoer is het een probleem daar te komen.

Hoe meer mensen hier in Ouderkerk ontdekken dat deze lokale partij op eigen deskundige wijze opkomt voor uw belang, des te meer politieke druk in de gemeenteraad en/of op het college mogelijk is.

Pia Verheul, Burgerraadslid Natuurlijk Belang