Natuurlijk Belang constateert dat bij het Metro Station Van de Madeweg dat het groen onderhoud daar tekort schiet. Struiken en onkruid groeit gewoon door het fietsenrek heen. Daarnaast staan er veel fietswrakken die niet opgeruimd worden. De hele omgeving oogt vuil en onverzorgd wat ook weer niet bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de gebruiker.

Daarom hebben wij een motie hierover ingediend, waarbij we het college oproepen om voor het einde van dit jaar alle fietswrakken te verwijderen en met Amsterdam afspraken te maken over het feit
dat zij verantwoordelijk zijn voor het groen onderhoud.

Recommended Posts