In de fractie van Natuurlijk Belang is per 1 september een wijziging ingevoerd. Om een betere afspiegeling van het aantal ontvangen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in de fractie weer te geven, heeft de fractie in goed overleg besloten dat Rita Smit-Lotterman vanaf die datum het fractievoorzitterschap van Jacques Bos over zal gaan nemen.

Jacques blijft samen met Dolf van Muijden als lid van de fractie in de raad aan Natuurlijk Belang verbonden.

Rita Smit-Lotterman is geen onbekende in Ouder-Amstel. Zo heeft zij verschillende bestuurstaken vervuld en is zij lid van het Oranje Comité. Ook heeft zij zich intensief beziggehouden met de ontwikkeling van het Centrumplan en stop de Bomenkap A9. ‘Ik vind het een eer dat ik me met de partij voor de belangen van onze kernen kan inzetten. Zeker in de komende periode waarin veel van ons als gemeente wordt gevraagd.

Het Bestuur van Natuurlijk Belang bedankt Jacques Bos voor de afgelopen jaren dat hij op voortreffelijke wijze het fractievoorzitterschap heeft uitgevoerd en wenst Rita Smit veel succes toe met het vervullen van deze taak.

Natuurlijk Belang

M. Scheers, voorzitter

Recommended Posts