De bomen die gekapt worden bij de A9 zouden herplant worden in onze gemeente. Niet voor niets is er onrust ontstaan onder de inwoners vanwege wethouderlijke uitspraken dat de ongeveer € 400.000,00, die over zijn na herplanting, voor onder andere openbaar groenonderhoud gebruikt kunnen worden. Natuurlijk Belang heeft naar aanleiding hiervan onmiddellijk kritische vragen gesteld aan het College. Het kan niet zo zijn dat de gedupeerden die in de nabijheid van de kaalgeslagen A9 wonen, onze dorpsgenoten, niet een optimale herplant krijgen tegen fijnstof, luchtverontreiniging en zo veel meer ongemak.
Terug dat geld naar waar het hoort. Dit geld moet gebruikt worden voor nieuwe bomen.  

Recommended Posts