Natuurlijk Belang vindt dat er een evenwichtig evenementenbeleid zou moeten zijn in onze mooie groene gemeente. Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 voorgesteld om 15 kleine evenementen extra toe te staan aan de Ouderkerkerplas. Natuurlijk Belang heeft aangegeven dat deze uitbreiding bij de Ouderkerkerplas onwenselijk is en heeft tegen het collegevoorstel gestemd.  Een meerderheid van de raadsleden vond dit helaas niet en heeft het voorstel van het college aangenomen.

Recommended Posts