In de column van de VVD in het weekblad van 3 november jl , bij monde van de heer Frans Slats, wordt beweert dat de raad unaniem voor DIFTAR  heeft gestemd. Met het daar bijhorende pasjes systeem.

Het volledige verhaal is: Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen gestemd. Natuurlijk Belang is vanaf het begin tegen een pasjes systeem geweest wat aan DIFTAR is gekoppeld. WIj vinden dat een onnodig duur systeem.

Natuurlijk Belang is voor goede afvalscheiding. Het huidige systeem met plastic, metaal en drinkpakken (PMD), aangevuld met GFT scheiden werk goed, maar na-scheiding bij de afvalverwerker werkt veel beter. Alleen zadel onze inwoners niet op met dure ondoordachte systemen.   

Recommended Posts