Antwoord: nee

Constaterende dat:

  1. In onze gemeente geen watertappunten zijn;
  2. Waternet kan voorzien in watertappunten;

Overwegende:

  1. Dat water bijdraagt aan gezonde leefstijl;
  2. Maar liefst 87% van alle Nederlanders graag buiten en onderweg water wil kunnen tappen;
  3. Een tappunt verbindt én gastvrij is;
  4. Tappunten bijdragen aan een positieve uitstraling.

Roept het college op:

Om voor de zomer 2019, samen met Waternet, te komen tot minimaal vier watertappunten, te plaatsen op:

  1. Het Dorpsplein in Duivendrecht;
  2. Het Kampje in Ouderkerk;
  3. Sluisplein in Ouderkerk.
  4. De Waver in de Ronde Hoep (fietsroute)

Recommended Posts