Als het woord handhaven valt denken inwoners sowieso aan politie en (geld)boetes voor fout parkeren, te hard en onder invloed rijden etcetera. Bij ondernemers is dat niet anders. Overtredingen van rookverbod in het café, ondermaatse hygiëne in de keuken, verkoop van bedorven vlees leiden tot proces verbaal en fikse boete(s). Speciale speurneuzen jagen daarmee met de wet in de hand regelovertredende inwoners en ondernemers vaak de stuipen op het lijf. Maar ja om samen te kunnen leven zijn regels nodig en juiste toepassing ervan is acceptabel. Veiligheid en gezondheid voor iedereen staat voorop.

De gemeente heeft ook te maken met regels. Maar de gemeente houdt zich niet altijd aan die rechtsregels. Denk bijvoorbeeld aan het zomaar kappen van bomen, niet toegestaan bepaald gebruik van percelen grond. En wat zijn dan de sancties voor de gemeente?

Dat meten met twee maten is onrechtvaardig.

Constateringen dat het College zich bij uitvoering van haar diensten en producten niet aan geschreven (en ongeschreven regels) houdt zijn er voldoende.

In Duivendrecht: bomenkap in het Zonnehofpark, gezondheidscentrum in In de Pelmolen,  aktiviteitengebruik van het nieuwe Dorpshuis, ‘Belgische’ dakkapellen aan de straatkant van Rijksstraatweg-Zuid.

In Ouderkerk a/d Amstel: calamiteitenpolder De Ronde Hoep, bestemmingsplan Buitengebied Noord,  evenementen in het recreatiegebied Ouderkerkerplas zoals de ‘Modder Maniakken’ en mogelijk Cirque du Soleil.

Natuurlijk Belang krijgt signalen dat als per abuis fouten worden gemaakt bij toepassing van regels daar niet of nauwelijks door de gemeente met handhaving op gereageerd wordt.

Natuurlijk kun je als gemeente het niet iedereen naar de zin maken. Wel kun je samen met inwoners en ondernemers zoeken naar mogelijkheden om elkaar te vinden om vervolgens te bespreken wat wel en niet haalbaar is. Een Samenwerkend Ouder-Amstel, dat is waar Natuurlijk Belang zich hard voor maakt, zodat Handhaven niet resulteert in Gedogen en Gefrustreerde Inwoners.

Allan Blom

Recommended Posts