Herhaling van zetten. Het lijkt een gewoonte te worden in Ouder-Amstel.  Een jaarrekening met een tekort van 1 miljoen Euro. En dan krijgen we vanuit de coalitie opmerkingen als “het is minder erg dan begroot”,   “het college heeft zijn best gedaan”.  Maar waarom heeft onze gemeente weer een tekort? Simpel, omdat er te veel wordt uitgegeven.  En natuurlijk, Corona heeft zijn invloeden op de jaarrekening. Maar dit patroon bestond al voor Corona. Natuurlijk Belang heeft al jaren zorgen over het verloop van de uitgaven en reserves. En ook dat de rekening weer wordt neergelegd bij de bewoners. Jeugdzorg, WMO, en ouderenzorg mogen niet kind van de rekening worden.  

De woonlasten zijn in de afgelopen jaren explosief gestegen.  Waar Ouder-Amstel ooit een van de meest betaalbare gemeente was,  is dat nu zeker niet meer zo. En ja ook hier weer een herhaling: rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB zijn fors gestegen.  Een gemiddeld huishouden in 2018 betaalde 620 euro, en in 2021 850 euro.  Een stijging van bijna 40% . De inflatie is al jaren onder de 2%.  Leg dat maar eens uit aan je inwoners.
En ik kan opnieuw een paar thema’s herhalen. Een duur pasjessysteem voor afval, dat totaal onnodig is.  Of projecten die veel geld kosten (Entrada, De Nieuwe kern en ABPZ).

En ik herhaal. Inwoners moeten niet de dupe worden van de financiële toestand van onze gemeente. Ik zou bijna zeggen, wantoestanden. 

Om niet te veel te herhalen wens ik onze inwoners vooral een mooie gezonde zomer toe.

Recommended Posts