Sinds 2018 ben ik fractie assistent bij Natuurlijk Belang. Er zijn inmiddels veel zaken die spelen in de gemeente zoals een tekort aan huizen voor jongeren, de bouw van de Nieuwe Kern waar volkstuinhuisjes voor moeten wijken, drugsoverlast aan de Molenkade, renovatie van het Gezellenhuis en nog meer lopende zaken. Maar nu wil ik het hebben over het Centrumplan.

Natuurlijk Belang vindt dat het beschermde dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel na tientallen jaren soebatten die facelift dient te krijgen die het verdient. Daartoe dient de gemeente te investeren en niet zo weinig ook. Eensgezind dienen alle politieke partijen hiertoe de handen ineen te slaan, gezamenlijk, coalitie- én oppositiepartijen. Dát is de wens van Natuurlijk Belang.

Het Beschermde Dorpsgezicht is rijk aan cultuur en kent vele mooie plekjes maar gedurende vele decennia is deze ruimte van water, dijken en land ernstig verwaarloosd. Als er niets gebeurt zal ons nageslacht zich kapot schamen, niet in de laatste plaats van wat ouders en voorouders hebben nagelaten. Natuurlijk Belang is voor een gezonde financiering. Dit betekent eerst: geen geld besteden aan plannen die niet noodzakelijk zijn, zoals “MRA invest” (370.000 euro), een investeringsfonds. Niet nodig nu.
Zo ook kan gekeken worden naar de verkoop van de begraafplaats “Karssenhof”. In het uiterste geval kan er geleend worden, maar dat heeft niet de voorkeur van Natuurlijk Belang, want dan stijgen de lokale lasten ook.

Al eerder heeft Natuurlijk Belang aan de Raad en het College van B&W kenbaar gemaakt dat met de vele geldverslindende ruimtelijke projecten in het vooruitzicht, het goed zou zijn serieus te laten onderzoeken of geld lenen op korte termijn verantwoord is.

Geef het beschermde dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel de noodzakelijke en reeds lang verwachte facelift. Voor een mooi leefbaar Ouderkerk.

Pia Verheul

Recommended Posts