Iets meer dan 2 jaar geleden schreven we in het programma van Natuurlijk Belang dat wij een gemeentelijk monumentenbeleid willen zien om het authentieke en karakteristieke in onze dorpskernen voor latere generaties te behouden. Hiermee sloot Natuurlijk Belang aan op de decennia oude wens van veel inwoners uit onze gemeente. In de politiek kwam dat goed uit omdat wij deel gingen uitmaken van de coalitie en deze wens in het Coalitieakkoord opgenomen is. Er kwam vaart in en onder de bezielende leiding van wethouder  Marian van der Weele is een beleidsvisie ontstaan die, zoals bleek op de informatieavond van 11april jl. zeer positief door de aanwezigen werd ontvangen.

In het verleden is het ontbreken van een gemeentelijk monumentenbeleid fataal geweest voor historisch belangrijke objecten. Denk aan boerderij Nooit Gedacht aan de Rijksstraatweg, boerderij Landzicht aan de Holendrechterweg en het karakteristiek landschappelijk weidegebied in Duivendrecht dat overigens ternauwernood gered kon worden.

Als de gemeenteraad na het zomerreces dit concept Gemeentelijk  Monumentenbeleid goedkeurt, beschikken we als één van de laatste gemeenten in Noord-Holland eindelijk over mogelijkheden om te behouden en te redden.

Inmiddels wordt druk nagedacht welke monumenten op de gemeentelijke lijst moeten komen. Op 11 april 2016 bleek dat eigenaren van eventuele monumenten best trots zijn om genomineerd te worden. Wonen in een monument, deel uitmaken van een ensemble gebouwen dat bewonderd wordt vanwege het historisch culturele, genieten van industrieel erfgoed in een landelijke omgeving met de wetenschap er zoveel mensen een plezier mee te doen, ook voor later: hoe leuk is dat? Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in Ouder-Amstel is een manier om het verleden toekomst te geven.

Natuurlijk Belang volgt de uitvoering van dit beleid in het belang van onze leefomgeving inclusief die van onze erfgenamen natuurlijk op de voet.  

Allan Blom   

Recommended Posts