In 2014 werd betaald parkeren in het Amstel Business Park op grondgebied Ouder-Amstel ingevoerd wat al eerder in het Amsterdamse deel van het Amstel Business Park had plaatsgevonden.

Dat leidde in Duivendrecht tot verdringingseffecten omdat in de woonkern gratis parkeren nog mogelijk was uitgezonderd enkele locaties aan het eind van de Rijksstraatweg en aan de Astronautenweg.

Achtereenvolgens zijn er in diverse delen van Duivendrecht  blauwe zones gekomen om de parkeeroverlast te beperken. Nu is het gebied bij de Biesbosch en ’t Ven aan de beurt.

De grote parkeeroverlast duurt daar al veel te lang en wordt in het bijzonder veroorzaakt door medewerkers van ‘De Bascule’. Na niet aflatend aandringen van Natuurlijk Belang heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) tot invoering van een blauwe zone besloten.

Er zijn toen plannen gemaakt, die niet de goedkeuring van de bewoners hadden. De bewoners hebben zelfs tot tweemaal toe op de uitvoering ervan bezwaren ingediend en beide keren zijn de inwoners in het gelijk gesteld. Echter verbijstering alom wanneer in het definitief collegevoorstel blijkt dat aan de geuite bewonersbezwaren nauwelijks tegemoet gekomen wordt. De ‘uitvoeringsorganisatie’ krijgt vervolgens van het college de opdracht de blauwe zone aan te leggen zoals in het definitieve plan op een tekening/kaart van de Biesbosch en ’t Ven is aangegeven.

Natuurlijk Belang vindt het onbegrijpelijk dat de ‘de uitvoeringsorganisatie’ niet ter plekke de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden heeft bekeken en in gebreke is gebleven met de inwoners te communiceren.

Voorspelbaar zijn niet alleen toegenomen ergernis maar ook frustraties bij bewoners. Daar kan ook nog bij opgeteld worden een nieuwe bezwaarschriftprocedure en extra onnodige ambtelijke inzet.

Het lijkt erop dat college en ‘uitvoeringsorganisatie’ het belang van communiceren nog steeds onderschatten. Daar is zeker sprake van bij een blauwe zone Biesbosch en ’t Ven.

Allan Blom

Recommended Posts