Wederom ligt er een begroting die onder druk staat.  Ondanks een goed draaiende economie heeft onze gemeente moeite met de broek ophouden.
De oplossing is lastenverzwaring voor onze inwoners. 
Het college en de coalitie zouden zich vooraf moeten bedenken wat de kosteneffecten zijn van maatregelen en projecten. En wij als raad moeten ons afvragen of het nodig is om zoveel geld te besteden. 
Als voorbeeld hiervan het speelplekkenbeleid. Kosten bijna 5 ton.  Het beleid vinden wij nodig. Maar met zoveel geld? 

Met de komst van DUO+ zouden wij als gemeente gebruik kunnen maken van gedeelde expertise. Helaas gebeurt dit nauwelijks volgens ons. Nog steeds veel inhuur van derden. 

Een moeilijk dossier is afval waarbij de kosten voor onze inwoners fors stijgen. Natuurlijk Belang maakt zich zorgen over de invoering van Diftar. Het college heeft beloofd dat met de invoering van het pasjessysteem onze inwoners minder gaan betalen.  Wij betwijfelen dat omdat mensen in flats of bovenwoningen helemaal geen diftar kunnen toepassen. Zij gaan meebetalen aan een systeem wat voor hen niet werkt.  Natuurlijk zijn wij ervoor dat de vervuiler betaald. Wellicht zijn er betere oplossingen.  

Om met een positief punt te eindigen. Het college heeft de gemeenteraad vroegtijdig betrokken met het opstellen van de begroting. Dat wordt zeer gewaardeerd. Nu nog onze inwoners op tijd betrekken bij de plannen die hun raken. 

Natuurlijk Belang

Recommended Posts