Als raadslid word ik geconfronteerd met een vorm van zigzag beleid inzake het evenementendossier van de gemeente Ouder-Amstel.

* Een definitief (?) collegevoorstel van 8 november van in totaal wel 150 pagina’s waarin voor Natuurlijk Belang het onderdeel “Recreatiegebied Ouderkerkerplas” zeer belangrijk is;

* Op 17 november komt B&W met een memo aanpassing gemeentelijk evenementenkader. Kennelijk waren niet alle wensen van de Klankbordgroep Ouderkerkerplas meegenomen;

* Vervolgens publiceert het Weekblad voor Ouder-Amstel op 23 november op de voorpagina reacties van de wethouder en de Klankbordgroep Ouderkerkerplas over het op te stellen evenementenbeleid. Terwijl op de achterpagina een groep betrokken bewoners een dringende oproep richt aan alle inwoners naar de commissievergadering van 8 december te komen;

* In de avond van 23 november komt B&W met weer een memo. Dit gaat over bevoegdheden bij kader en regels bij gemeentelijke evenementen;

* Donderdag 24 november bericht het college op de gemeentelijke website dat  Cirque du Soleil geschrapt is uit het evenementenkader.

Is met burgerparticipatie wel met voldoende respect omgegaan?

Komt het soms door het Groengebied Amstelland aan welk bestuursorgaan beheer en onderhoud over de Ouderkerkerplas is toevertrouwd? En is dit vertrouwen wel terecht als  Groengebied Amstelland in haar programmering voor de Ouderkerkerplas accenten legt op nieuwe grote evenementen zoals Cirque du Soleil, horecaontwikkeling en verduurzaming?

Er wordt zowel naar inhoud als naar daarover gemaakte afspraken niet écht naar wensen van burgers gehandeld. En dat valt in het evenementendossier Ouderkerkerplas wel heel erg rauw op de maag. In het bijzonder voor de leden van de Klankbordgroep want die zijn door het voortijdig uitbrengen van een definitief collegevoorstel buitenspel gezet. Nog maar niet te spreken over de gemeenteraadsleden omdat die geconfronteerd worden met zigzag verwerking van vele omissies.

Is dit raadsvoorstel wel rijp voor besluitvorming door de gemeenteraad?

Allan Blom

Recommended Posts