Zoals eerder aangekondigd heeft Natuurlijk Belang moties ingediend in de gemeenteraad om het pasjessysteem voor afvalverwerking nu niet in te voeren en betere privacy te waarborgen. De moties hebben het helaas niet gehaald. 7 stemmen (NB, OOA, PvdA en 1 D66) VOOR en 8 tegen (Groen Links, VVD, CDA en 1 D66). Dit geeft maar weer eens aan hoe er gedacht wordt.

Groen Links wethouder Axel Boomgaars blijft doordrammen dat hij perse een pasjessysteem wil. Maar inwoners geven aan tevreden te zijn met het huidige systeem. Tot nu toe werd de indruk gewekt dat de kosten voor inwoners niet omhoog zouden gaan. Echter, Axel Boomgaars (Groen Links) gaf op de laatste raadsvergadering aan dat in de toekomst de tarieven wel eens zouden kunnen gaan stijgen. Namelijk als de doelstellingen niet gehaald gaan worden. Onze conclusie is dat de tarieven gaan stijgen en er wordt nu een wortel voorgehouden dat het goedkoper is.

Daarnaast komen Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) nu bij het restafval, waardoor er vaker moet worden betaald. En de tarieven van die tik kunnen dus stijgen. Wat wij vooral teleurstellend vinden is dat er weer slecht naar inwoners wordt geluisterd.  De coalitie partijen leggen de rekening bij u neer, voor het speeltje van de wethouder. 

En onze zorgen over de privacy zijn niet weggenomen. Hier wordt over aangegeven dat er in de toekomst wel eens meer data verzameld kan worden over wat u allemaal doet. Gelukkig zijn er geen berichten in het nieuws over hacks en dat informatie op straat ligt. Of toch wel?

Helaas heeft de lokale overheid geen gevoel bij wat er allemaal leeft in onze samenleving.

Jammer, een gemiste kans.

Recommended Posts