Mooi te lezen dat Groen Links op eens luistert naar onze inwoners. In hun bijdrage op de website van he Weekblad voor Ouder-Amstel maakt Groen Links zich opeens druk om de zorgen van inwoners.  Bijzonder.

Natuurlijk Belang maakt zich sinds het besluit om dit lelijke pasjes systeem in te voeren al druk om de praktische uitwerking.  Meerdere malen heeft onze partij aandacht gevraagd om verpakkingsmateriaal in de supermarkten aan te pakken. Wij zijn dan ook blij dat de Groen Links wethouder wel luistert naar de Groen Links fractie.  En natuurlijk tellen wij onze zegeningen. Goed om te lezen dat Groen Links onze punten gaat oppakken. 

Maar onze inwoners staan niet achter dit systeem.  De kosten zouden lager worden voor de huishoudens. (afvalstoffenheffing in 2018 was ca € 190 per huishouden, en in 2022 wordt het ca € 315 per huishouden).

En dan hebben we het niet eens over het zwerfvuil wat ontstaat naast de containers en alle andere ongenoegen.

Diftar/Pasjes mooier kunnen we het niet maken. 

Recommended Posts