Als geboren en getogen Ouderkerkse heb ik de afgelopen jaren het dorp ruimtelijk zien veranderen. Wat
betreft de toekomst van mijn mooie dorp ben ik ontzettend blij dat de laatste tijd dorpsgenoten aan College van Burgemeester en Wethouders hebben laten horenhoe zij denken over de gang van zaken betreffende mogelijke ruimtelijke veranderingen zoals over het Centrumplan Ouderkerk. De fractie van Natuurlijk Belang heeft haar mening samen met de PvdA op 31 januari 2019 op niet mis te verstane wijze kenbaar gemaakt. Als Ouderkerkse maak ik mij dus grote zorgen over waar dat heengaat met het Centrumplan Ouderkerk.

Als fractieassistent houd ik mij bezig met vraagstukken behorend tot het sociaal domein. Onderdeel is het dossier hulpverlening, een kwestie waar huislijk geweld en kindermishandeling toe behoort. Zaken waarover het in het openbaar moeilijk praten is. Dat is ook wel begrijpelijk want het betreft veelal geweld achter de voordeur. Dat is privé en daar blijf je als overheid vanaf. Deze overheidsbenadering is gelukkig aan het kantelen als gevolg van zeer ernstige toename van huiselijk geweld en kindermishandeling in Ouder-Amstel en
omliggende gemeenten. Zelfs in die mate dat de gemeenteraad eind januari unaniem besloten heeft voor huislijk geweld en kindermishandeling de capaciteit hulpverlening uit te breiden. Meer geld dus!

Daar praten we Ja, hoor ik u nu al denkend vragen, is in deze kwestie meer geld en middelen wel de enige en de juiste oplossing. Nee, natuurlijk niet, maar het kan, met de nadruk op kan, er toe bijdragen dat op de allereerste plaats deskundige hulpverlening aan kwaliteit wint want die moet beslist beter. Blijft de vraag of daarmee toegang tot kwalijke privéaangelegenheden zal verbeteren. Natuurlijk Belang heeft de indruk van wel maar ook op het terrein van voorkomen lijkt nog veel winst te behalen. De  gemeente zal daarin moeten investeren. Niet alleen met woorden maar vooral in daden waar op het sociale vlak voorbeeldgedrag uitgedragen wordt.

Recommended Posts