In de Raadsvergadering van 24 september stonden o.a. 2 belangrijke onderwerpen op de agenda, te weten het Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel en de gemeentelijke deelname in (private) Invest MRA.
Bij de bespreking van het eerste punt heeft Natuurlijk Belang 2 amendementen ingediend. 
Het eerste amendement had betrekking op  een zinsnede in het document waardoor de indruk gewekt zou kunnen worden dat de Gemeenteraad altijd akkoord is met elke ontwikkeling rondom Het Kampje. Ons voorstel was om dit te veranderen en door de tekst iets aan te passen waardoor de gemeenteraad de intentie uit wilt spreken op termijn altijd bereid te zijn medewerking te verlenen. Dit amendement is door de volledige (minus de VVD) Raad aangenomen. Natuurlijk Belang is hier blij mee, dit geeft de gemeenteraad genoeg ruimte om plannen te kunnen beoordelen.
Een tweede amendement ten aanzien van het missen van een financiële paragaaf in het bouwstenen  document over de uitvoering, heeft ondanks dat een aantal Raadsleden hier de noodzaak wel van inzagen het niet gehaald.

Natuurlijk Belang zal dan ook in de volgende fase van het centrum plan hier heel alert op blijven en het blijven volgen.

Een ander belangrijk onderwerp dat de agenda stond was de deelname Invest MRA. Wij vinden het eigenlijk veel te vroeg om nu al een bedrag (370.000 euro)  hiervoor vrij te maken. Het zou naar ons idee beter zijn om hier naar te kijken als de begroting voor komend jaar gemaakt wordt. Niet dat Natuurlijk Belang hier tegen zou zijn, maar om nu al zo’n groot bedrag te lenen, dat geld kan nu beter gebruikt worden. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald.

Natuurlijk Belang

Recommended Posts