De lastendruk voor onze inwoners stijgt aanzienlijk in de voorgestelde begroting voor het komend jaar. Natuurlijk Belang streeft er dan ook naar om de lastenverzwaring voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft Natuurlijk Belang het initiatief genomen om samen met de andere partijen een amendement in te dienen met het voorstel om de rioolheffing voor het komend jaar met € 20,00 te verlagen tot een bedrag van € 268,45.
Als we niets zouden doen waren wij het komend jaar, in vergelijking met de regio, de duurste gemeente voor wat betreft de rioolheffing. Tijdens de afgelopen Gemeente Raadsvergadering is dit amendement door alle partijen op Groen Links na, aangenomen

Recommended Posts