Donderdag 10 november heeft de Raad de Programmabegroting voor 2023 goedgekeurd.

Twee partijen stemden tegen: Natuurlijk Belang en D’66.

Ondanks dat de meerderheid van de Raad bedenkingen had over het halveren van het door haar vastgestelde in februari 2022 budget voor het Centrumplan, bleef daar in de stemming weinig van over.

Voor Natuurlijk Belang gaf de onevenredige verdeling van de bezuinigingen de doorslag. Een miljoen bezuinigen op het Centrumplan is snel verdiend en daarbovenop 20% op de WMO draagt ook aardig bij.

Natuurlijk Belang erkent de noodzaak om te bezuinigen, maar kan zich niet vinden in de manier waarop het College de pijn “verdeelt”.

Jaren werk van vrijwilligers, ambtenaren en externe partijen dreigen verloren te gaan en over een uitgekleed Centrumplan zullen de bewoners van Ouderkerk niet tevreden zijn.

Dolf van Muyden

Recommended Posts