In de gemeenteraad van 2 juli j.l. hebben Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders een motie ingediend met betrekking tot woningbouw in het Entrada gebied. Beiden partijen vinden namelijk dat het wel een “onsje minder mag”.
De inwoners in Duivendrecht maken zich namelijk zorgen over de woningbouw ontwikkeling op het Entrada terrein. Zoals de plannen er nu uitzien worden er grote torens gebouwd, die de leefbaarheid en woongenot niet tegoeden komen.  Daarom vinden Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders dat er minder hoog gebouwd moet worden. Beide partijen hebben dan ook verzocht aan het college van Burgermeester en Wethouders, om met de ontwikkelaars van dit gebied te gaan kijken of dit mogelijk is. Dit verzoek is aangenomen door bijna de gehele raad.

Recommended Posts