Natuurlijk Belang heeft zich ontwikkeld van een lokale partij voor de dorpskern Duivendrecht naar een partij voor alle drie de kernen, Ouderkerk, Duivendrecht en Waver (Ronde Hoep)
Duurzaamheid heeft een zeer belangrijke betekenis. Het heeft niet alleen te maken met natuur, doch ook met bouw, afval- verwerking en energievoorziening.
Natuur: Natuurlijk Belang is van huis uit een 'groene' partij en investeert daarom tijd in het groen van onze gemeente.
Voor Natuurlijk Belang staat de veiligheid van de inwoners en hun bezittingen voorop. Inwoners moeten zich thuis, maar ook in de openbare ruimte, met name kinderen, ouderen en gehandicapten, veilig voelen

Cultuur en sport zijn onmisbaar voor de samenhang in onze gemeente.
Cultuur, kunst en erfgoed geven kleur aan onze samenleving