Pop Ups
Via onze Pop Ups kun U ons input en feedback geven
Installatie nieuw burgerraadslid Nadine Schreurs tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023.

Namens Natuurlijk Belang zal zij in Commissievergaderingen van de raad
de besluitvorming in onze gemeente kritisch volgen en van deskundig commentaar voorzien.

Wij wensen haar hierbij veel succes.
POlitieke POP UP van Natuurlijk Belang.

NB-Raadsleden en NB-leden zijn te herkennen aan de blauwe sjaal met het witte logo.

De eerste was op 21 januari in Ouderkerk, in de Vrije Handel.
Het was meteen een geanimeerde bijeenkomst,Niet zo gek want het
Centrumplan was het onderwerp dat velen toen bezig hield.
Heel spannend omdat de donderdag erna het besluit over het Definitief Ontwerp genomen zou worden in de raad. Gelukkig is het aangenomen, maar zoals meerderen tijdens de POP UP
ook zeiden: “We moeten de verdere uitwerking in bestek en aanbesteding op de voet volgen”.

Via de POP UP, zie aankondigingen kunt u erbij zijn en input leveren.