Raadslid, voel je vrij!

Natuurlijk Belang heeft zich onlangs versterkt met een nieuw burgerraadslid, Nadine Schreurs. Toen we kennis maakten, gaf ze duidelijk aan, wat haar kernwaarden zijn:
Eerlijkheid, openheid en samenwerking. En dat lijkt er wel eens aan te ontbreken binnen onze gemeente. Terecht wordt de raad verweten te volgzaam te zijn, wat zich vertaalt in korte vergaderingen, waarin besluiten er snel doorheen gejaagd worden.
Dit moet stoppen. Zeker bij grote, belangrijke onderwerpen moet er plaats zijn voor ter zake doende debatten, die helpend en waardevol zijn voor vruchtbare besluitvorming.
Niet alleen de snelheid van de beslissingen, maar ook het blinde volgen van de coalitiepartijen van de voorstellen van het college. Het is alsof niemand binnen deze partijen afwijkend durft te stemmen, omdat ze slechts de kleinst mogelijke meerderheid in de raad hebben.
Raadsleden zitten niet in de raad om slaafs het college te volgen. Ze moeten de belangen van de burgers dienen, die hen gekozen hebben. Deze belangen tegen elkaar afwegen, als ze strijdig zijn en zonder last of ruggespraak vrij kunnen besluiten.
Openheid en eerlijkheid hebben geresulteerd in een verandering van de bevoegdheid van het college om verkoop van gronden zonder toestemming van de raad te regelen. Dit kan sinds kort niet meer.
De komende tijd doemen er grote, belangrijke onderwerpen op, die een beroep doen op de vrijheid van de raadsleden om te besluiten. Als leden van de raad moeten we laten zien, dat we door samenwerking te zoeken met andere partijen tot goede, democratische keuzes komen. Niet gedwongen door coalitiedruk, maar democratisch, want het volk regeert en om dat uit te voeren heeft het de raadsleden gekozen.

Dolf van Muyden
De schatkist van de gemeente . . huh?

Deftig heet dat treasury. Jawel. Je verwacht zo’n denkbeeldige kist met ons belastinggeld daarin. Nee, het gaat hier over iets anders, namelijk leningen die het college wil sluiten om iets te bekostigen wat niet direct kan van het door ons bij elkaar vergaarde belastinggeld. Als burgerraadslid verbaas ik me dan omdat “treasury” als hamerstuk opdook op de agenda van de raadsvergadering op 26 januari jongstleden. Nooit van gehoord, nooit besproken behalve dan binnen de auditcommissie met een paar raadsleden die zich met dit soort van zaken bezig houdt. Moet dat dan niet ook in een raadscommissie teruggekoppeld worden, vraag je je dan af, misschien naïef. Natuurlijk Belang wilde er toch wel eens vragen over stellen. Dat werd door de voorzitter geblokkeerd want dan had dit voor de raadsvergadering aangekaart moeten worden. Geen discussie verder. En dat terwijl het over veel geld gaat dat het college indien nodig kan gaan lenen. Kan het college daarover zomaar beslissen? Ja, nu wel sinds de laatste raadsvergadering maar eigenlijk is dat gek want de raad heeft budgetrecht, het belangrijkste recht, en moet toch kunnen beslissen of een lening wenselijk is. Het gaat niet alleen om de lening maar ook om de jaarlijkse rente die op de begroting drukt. Nu hoort de raad het pas achteraf en kan dan niet meer met het belangrijke budgetrecht in de hand zoals het hoort, vooraf beslissen. Natuurlijk, het zal wel goed zijn want zo zijn de regels, zei de voorzitter nog. Maar regels? Democratie? Past dat wel bij elkaar?
Tot slot laten wij weten dat Natuurlijk Belang tegen de herinrichting van het Sluisplein heeft gestemd. Er zijn veel dingen niet goed gegaan. De Kruimelregeling in deze is dubieus evenals de uitbreiding van de supermarkt aan de voorkant.
Als Natuurlijk Belang houden wij de vinger aan de pols.

Pia Verheul
Burgerraadslid Natuurlijk Belang
Deelnemen

Is de letterlijke betekenis van participeren. Het scheelt ook een paar lettergrepen en dat zou het een stuk makkelijker moeten maken. Niets blijkt minder waar. Hoewel het begrip in de lang verwachte Omgevingswet een prominente plaats zal krijgen, betekent het nog niet, dat de invulling altijd goed plaats vindt bij nieuwe ontwikkelingen.
Niet altijd, schrijf ik bewust, want er zijn ingrijpende ontwikkelingen, waar de verantwoordelijke partijen de burgers zorgvuldig betrekken bij het proces. Het gaat goed bij Rijksstraatweg 125 en De Dialogue nodigt mensen regelmatig uit om hen op de hoogte te houden van de plannen.
Voorbeelden van hoe het moet. Waar gaat het dan mis?
Een recent, pijnlijk voorbeeld is het Centrumplan, dat rücksichtslos door de begroting 2023 de nek is omgedraaid. Van het in februari 2022 door de Raad goedgekeurde budget is de helft geschrapt. Iedereen valt hier over, maar niemand weet, wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.
Dan de uitbreiding van de supermarkt op het Sluisplein. Geen samenspraak met de bewoners uit de buurt. Moet deze echt vergroot worden en is dat fair ten opzichte van de supermarkt in de Dorpsstraat, die niet verder kan vergroten?
Tenslotte de lift en de bijbehorende nieuwe entree van station Duivendrecht. Tijdens een commissievergadering wordt inhoudelijke kennis van de plannen ontkend door de verantwoordelijk wethouder, maar een week later staat op de voorpagina van het weekblad een artikel met een impressie van de “extra lift voor station”. Dit plan is te vinden tussen de projecten van De Nieuwe Kern. Wat heeft deze te maken met het zuidelijke stukje van de Rijksstraatweg? Hebben de ontwerpers op school niet geleerd om binnen de lijntjes te kleuren? Maar belangrijker: wie heeft het initiatief hiertoe genomen en waarom vindt participatie achteraf plaats?
De vorige wethouder is jaren zonder succes bezig geweest om een lift aan de kant van de Rijksstraatweg gerealiseerd te krijgen. Nu komt deze alsnog en mag de Gemeente drie ton bijdragen in een tijd van financiële krapte.
Van mij hoeft dit megalomane plan met een “aangename” entree niet. Met een eenvoudige lift, die iets verder naar achteren wordt geplaatst en niet voor de kerk zal heel Duivendrecht tevreden zijn.

Namens Natuurlijk Belang, Dolf van Muyden