Cultuur en sport zijn onmisbaar voor de samenhang in onze gemeente.
Samen in verenigingen, met vrijwilligers, het is iets waar Coherente nog altijd met grote inzet aan werkt.
Natuurlijk Belang wil dat sporten voor iedereen mogelijk is.
Er zijn situaties dat contributie van een vereniging of de aanschaf van
sportkleding en andere materialen een financieel probleem oplevert.
In die situatie wil Natuurlijk Belang in overleg met de sportverenigingen en de gemeente tot een oplossing komen zodat kinderen uit die gezinnen toch hun sport kunnen
beoefenen.
Cultuur, kunst en erfgoed geven kleur aan onze samenleving.
Natuurlijk Belang heeft zich ingezet om het erfgoedbeleid bij de gemeente aanhangig te maken met als resultaat het zo genoemde gemeentelijk monumentenbeleid.
Dit is door de Gemeente Raad aangenomen.
Ouder-Amstel heeft een rijke geschiedenis en is zelfs ouder dan de gemeente Amsterdam.
In de komende raadsperiode zal het erfgoedbeleid verder vorm krijgen, met grote
opmerkzaamheid gevolgd door Natuurlijk Belang.
Natuurlijk Belang volgt tevens met belangstelling de ontwikkelingen van het museum in
Ouderkerk aan de Amstel. Het bestuur van het museum heeft een grote verbouwing gepland.
Het museum kan daarom modern en vol 'living history' een belangrijke plaats in de nabije toekomst innemen, interessant voor de 'Ouder-Amstelse' gemeenschap en bezoekers van buiten.
Cultuur en erfgoed hebben veel met elkaar gemeen. Het beschermd dorpsgezicht in Ouderkerk met onder andere Beth Haim en de kerken vormen een gaaf voorbeeld van cultureel erfgoed. Toeristen die de waarde hiervan inzien komen graag naar Ouderkerk aan de Amstel en Natuurlijk Belang is van mening dat bezoek en excursies bevorderd moeten worden.
Wat betreft
Duivendrecht heeft de belangstellende bezoeker dit qua architectuur unieke lintdorp al ontdekt. Ook hier is een stimulans door bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht van toepassing te
verklaren, vanzelfsprekend door Natuurlijk Belang gewenst.
De
Ronde Hoep met de idyllische plekjes en het fraaie erfgoed is allang ontdekt door wandelaars en fietsers. Blijvende aandacht voor het wel en wee van dit juweeltje qua natuur in combinatie
met cultuur is wat betreft Natuurlijk Belang voor de hand liggend.
Onze twee bibliotheken zijn centra waar jong en oud samenkomen om zowel digitaal als in kranten, tijdschriften en boeken laagdrempelig en met deskundige hulp zich te informeren en te studeren. Een onmisbare voorziening vindt Natuurlijk Belang die bovendien zo langzamerhand in een 'huiskamer'- behoefte voorziet inclusief lezingen, presentaties, et cetera.