Skip to content

Nieuws

NEE tegen Internationale Bus Terminal

In 2016 heeft de gemeente Amsterdam gevraagd aan onze gemeente om een internationale busterminal (ITB) te mogen vestigen bij station Duivendrecht.  De gemeenteraad van Ouder-Amstel ging onder voorwaarden akkoord.  Namelijk
Lees meer

Herhalingen?

Herhaling van zetten. Het lijkt een gewoonte te worden in Ouder-Amstel.  Een jaarrekening met een tekort van 1 miljoen Euro. En dan krijgen we vanuit de coalitie opmerkingen als “het
Lees meer

Diftar tarieven

Aankomende donderdag wordt in de commissie ruimte de afval tarieven besproken. Met het gewraakte pasjessysteem van Groen Links wethouder Boomgaars. Door de wethouder werd steeds gezegd “Met dit pasjessysteem wordt
Lees meer

Kritisch tegen komst tijdelijke busterminal

Natuurlijk Belang heeft zich altijd zeer kritisch uitgelaten over de komst van een tijdelijke busterminal bij station Duivendrecht. Nu wil Amsterdam daar twee keer zoveel bus bewegingen maken dan toen
Lees meer

Pasjessysteem Afval controversieel

Natuurlijk Belang komt donderdag met een motie in de gemeenteraad om het pasjes systeem afval (diftar) controversieel te verklaren.   De petitie tegen dit systeem is ruim 1900 keer ondertekend.  Natuurlijk Belang
Lees meer

Petitie tegen Afval pasjes (Diftar), misschien een referendum?

Natuurlijk Belang is trots dat onze inwoners een petitie zijn gestart tegen het DIFTAR systeem met afval pasjes. Wij ondersteunen deze petitie van harte. De teller staat al boven de
Lees meer

Doorduwen en beren op de weg gooien. Afval Pasjes.

Zoals eerder aangekondigd heeft Natuurlijk Belang moties ingediend in de gemeenteraad om het pasjessysteem voor afvalverwerking nu niet in te voeren en betere privacy te waarborgen. De moties hebben het
Lees meer

Pasjes Afval. Natuurlijk Belang zegt nog steeds Nee!

Kort geleden heeft de gemeenteraad een presentatie gekregen over het pasjes systeem voor Afval.  En wat bleek. Anonieme pasjes zijn heel makkelijk in te regelen. Iets wat Natuurlijk Belang graag
Lees meer

Wat gaat er gebeuren op de Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht?

Natuurlijk Belang krijgt berichten binnen over megalomane plannen voor woningbouw op Rijkstraatweg 125 (voormalig audiobedrijf Mattijsen) Bouwvolume; 2500 m2 en tot maximaal 60, en parkeergelegenheid op eigen terrein. Er zijn minstens
Lees meer

Natuurlijk Belang volgt herplanting van bomen in onze Gemeente.

De bomen die gekapt worden bij de A9 zouden herplant worden in onze gemeente. Niet voor niets is er onrust ontstaan onder de inwoners vanwege wethouderlijke uitspraken dat de ongeveer € 400.000,00,
Lees meer

Een Koude winter op komst, een kans gemist.

Een begroting waar je niet vrolijk van wordt. Een aantal jaren staat de financiën van onze gemeente onder druk.  En dan roepen we toch weer, maar we hebben toch een
Lees meer

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (Raadsvergadering 24 september)

In de Raadsvergadering van 24 september stonden o.a. 2 belangrijke onderwerpen op de agenda, te weten het Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel en de gemeentelijke deelname in (private) Invest MRA.Bij de
Lees meer

Besteden wij 370.000 euro aan het Kampje?

Het college van B&W, GroenLinks wethouder Boomgaars, wil 370.000 euro lenen voor MRA invest.  Dit is een investeringsfonds voor de regio.  Waarbij ondernemers met duurzame initiatieven, geld uit dit fonds
Lees meer

Overschot?

De jaarrekening laat een overschot zien.  Felicitaties op zijn plaats?  Nou nee. Het overschot komt namelijk niet door goed beleid. Maar door toevalligheden. Helaas gaat het geld nog steeds met
Lees meer

Aangenomen motie woningbouw in het Entrada

In de gemeenteraad van 2 juli j.l. hebben  Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders een motie ingediend met betrekking tot woningbouw in het Entrada gebied. Beiden partijen vinden namelijk dat het
Lees meer

Persbericht Natuurlijk Belang uitstel pasjessysteem voor afval

Natuurlijk Belang heeft tijdens de raadsvergadering van 23 april jl. opgeroepen tot onderzoek naar andere mogelijkheden van afvalscheiding. De coalitie, aangevoerd door Groen Links, wil een duur en klantonvriendelijk pasjessysteem
Lees meer

De Nieuwe Kern groen hart van Ouder-Amstel

De Gemeente wil de “De Nieuwe Kern” gaan ontwikkelen. Dit is het enige gebied binnen onze Gemeente waar nog uitbreidingsmogelijkheden voor zijn. Wat wij daar van vinden is te lezen
Lees meer

Natuurlijk Belang tegen benzinestation/ bomenkap

Natuurlijk Belang is voor het behoud van het groene karakter van Ouder-Amstel en tegen het onnodig kappen van bomen. Dit wetende, waren burgers verbaasd over ons stemgedrag bij de behandeling
Lees meer

Natuurlijk Belang opent Watertappunt

Natuurlijk Belang opent samen met wethouder De Reijke op het Dorpsplein in Duivendrecht het eerste watertappunt binnen de Gemeente. Fractievoorzitter Jacques Bos geeft aan: ‘Vanuit de Raad hebben we meerdere
Lees meer

Knallen aan de Kade . . . Natuurlijk Belang stelt vragen.

Sinds 18 november, toen er schoten klonken bij de wasstraat aan de Industrieweg, zijn de bewoners aan de Molenkade echt boos. Er is een vermoeden dat er drugs wordt gedeald
Lees meer

Een begroting onder druk.

Wederom ligt er een begroting die onder druk staat.  Ondanks een goed draaiende economie heeft onze gemeente moeite met de broek ophouden. De oplossing is lastenverzwaring voor onze inwoners.  Het
Lees meer

Onderhoud bij Metrostation Van de Madeweg

Natuurlijk Belang constateert dat bij het Metro Station Van de Madeweg dat het groen onderhoud daar tekort schiet. Struiken en onkruid groeit gewoon door het fietsenrek heen. Daarnaast staan er
Lees meer

Beperken lasten inwoners Ouder-Amstel

De lastendruk voor onze inwoners stijgt aanzienlijk in de voorgestelde begroting voor het komend jaar. Natuurlijk Belang streeft er dan ook naar om de lastenverzwaring voor onze inwoners zoveel mogelijk
Lees meer

Motie Huisvestigingsverordening 2020 aangenomen

De motie die Natuurlijk Belang samen met D66 heeft ingediend is tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om de  mogelijkheden te onderzoeken, die
Lees meer

Natuurlijk Belang is trots op burgerinitiatief

Natuurlijk Belang is trots op het burgerinitiatief tegen de bomenkap langs de A9. Vandaag waren wij aanwezig bij de overhandiging van de ruim 3.000 handtekeningen aan de burgemeester en wethouder.
Lees meer

Natuurlijk Belang altijd tegen bomenkap A9

Natuurlijk Belang is blij met de reactie van Groen Links tegen de bomenkap aan de A9 in Ouderkerk. Natuurlijk Belang ziet het liefst een andere locatie van het benzinestation. Zo
Lees meer

“Park Zonnehof extreme huurprijzen”

Persbericht Natuurlijk Belang Syntrus Achmea vraagt voor de nieuwe huurwoningen in het Park Zonnehof te Duivendrecht te hoge huurprijzen. Bij de ontwikkeling van de plannen om woningen te bouwen in het groene
Lees meer

Problemen met Afval Energie Bedrijf (AEB)

Natuurlijk Belang heeft het College laten weten, dat het zich zorgen maakt over de problemen, die spelen rond het Afval Energie Bedrijf (AEB). Natuurlijk Belang heeft het College opgeroepen zich
Lees meer

DIFTAR: Pasjessysteem voor inzameling van afval

Op 20 juni is in de commissie ruimte de veelbesproken invoer van DIFTAR behandeld, een pasjes systeem voor inzameling van afval.  De gemeenteraad heeft aangegeven, dat er rekening gehouden moet
Lees meer

Welke aandacht is er voor bijen in onze gemeente?

De bijenstand neemt af in Nederland (en ook in de wereld), dit is ernstig te noemen voor onze leefomgeving. Inwoners geven al een tijdje aan dat er in onze gemeente
Lees meer

Woekerende plant Japanse Duizendknoop

In dit artikel wordt gerept over de Japanse Duizendknoop. Citaat  ‘De Japanse duizendknoop groeit zowel boven als onder grond als een malle en laat zich daarbij niet stoppen door gebouwen
Lees meer

GFT inzameling

Op donderdag 29 maart 2019 heeft Natuurlijk Belang de volgende schriftelijke vragen gesteld. Op 29 april ontvingen wij de antwoorden, zie onder. Tot onze grote verbazing staat in de folder
Lees meer

Motie ‘watertappunten’ raadsvergadering 18 april ->> in afstemming

Antwoord: nee Constaterende dat: In onze gemeente geen watertappunten zijn; Waternet kan voorzien in watertappunten; Overwegende: Dat water bijdraagt aan gezonde leefstijl; Maar liefst 87% van alle Nederlanders graag buiten
Lees meer

Natuurlijk Belang feliciteert Dorpsplein Duivendrecht met 5e ster veiligheid!

Natuurlijk Belang was erbij en feliciteerde de ondernemers op het Dorpsplein Duivendrecht en de politie en de  brandweer met de 5e ster veiligheid. Het eerste lustrum, proficiat!
Lees meer

Wissel bij Natuurlijk Belang

Na vijf  jaar fractievoorzitterschap van Natuurlijk Belang wisselt Allan Blom van plaats met fractiegenoot Jacques Bos, met onmiddellijke ingang. En met gemengde gevoelens. ‘Ik heb altijd veel plezier gehad in
Lees meer

Natuurlijk Belang stemt tegen aanpassingen evenementenbeleid

Natuurlijk Belang vindt dat er een evenwichtig evenementenbeleid zou moeten zijn in onze mooie groene gemeente. Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 voorgesteld om 15 kleine
Lees meer

Gang van zaken centrumplan Ouderkerk a/d Amstel

Op donderdag 31 januari 2019 heeft Natuurlijk Belang, samen met de Partij van de Arbeid,  een motie van treurnis ingediend bij de gemeenteraad. Natuurlijk Belang vindt het namelijk belangrijk dat
Lees meer

Natuurlijk Belang is geschokt!

Zo wordt er met de berichtgeving aan de inwoners van Ouder-Amstel omgegaan! Bezorging Weekblad Ouder-Amstel deze week ‘op de stoep gegooid’. Natuurlijk Belang heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld wanneer
Lees meer

Open tuinendag

De Open tuinendag zondag op Tuinpark Dijkzicht trok behoorlijk wat belangstelling, speciaal de historische tuin van Maria Hofker die door vrijwilligers onderhouden wordt. Ook enkele raadsleden van Ouder-Amstel (namelijk die
Lees meer

Vragen over de laatste verkiezingen én over ons riool

In de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 juni ’18 heeft Natuurlijk Belang twee belangrijke punten aan de orde gebracht, te weten de openbaarheid over de laatste verkiezingsuitslagen én over de
Lees meer

Aardgas vrij bouwen nieuwbouw Zonnehof

Op 19 april 2018 is tijdens de raadsvergadering de eerste motie van de raadsperiode 2018-2022 unaniem aangenomen.  Persbericht 13 april 2018, Ouder-Amstel Binnenkort wordt er gestart met de bouw van
Lees meer

Betaalbare en duurzame woningen voor inwoners Ouder-Amstel

Met de komst van de Nieuwe Kern (DNK) en de ontwikkeling van Entrada komen er bijna 5.000 woningen bij in onze gemeente.  Dat is een grote uitdaging.  Natuurlijk Belang is
Lees meer