Skip to content

Nieuws

Terug kijken voor de toekomst

Een jaarrekening is altijd achteraf. En wat gepresenteerd wordt kan geen verassing zijn.  Tenzij wij als gemeenteraad hebben liggen slapen.  Aan het begin van een nieuwe raadsperiode is een jaarrekening
Lees meer

Bijdrage Debat nieuwe coalitie

Natuurlijk Belang zegt “Ouder-Amstel voor de toekomstige generaties Jong en Oud” Een coalitie met een krappe meerderheid van 1 zetel. Zonder partijen die echt gewonnen hebben. Geen van deze partijen
Lees meer

Verbazing over vertrekkende wethouder

Natuurlijk Belang is enorm verbaasd dat de wethouder van GroenLinks (Axel Boomgaars) heeft besloten om onze gemeente te verlaten. GroenLinks is tenslotte met hem als wethouders kandidaat de gemeenteraadsverkiezingen in
Lees meer

Verkiezingspitch radio debat

Wie zijn wij?  Natuurlijk Belang is een lokale partij diep geworteld in Ouder-Amstel. Met aandacht voor groen en het dorpse karakter van onze gemeente. Daar zetten wij ons al jaren
Lees meer

28% minder restafval. Geloof u het?

In verkiezingstijd komen er opeens allerlei succes verhalen vanuit het college in het weekblad. Zo ook t.a.v. Diftar en de afval pasjes. Één maand na de invoer van de afval
Lees meer

Natuurlijk Belang gaat de dorpen in

Wij staan tijdens onze campagne met een whiteboard in de dorpskernen om de wensen van de inwoners te noteren. Zie hier het resultaat vanuit Ouder-Amstel waar wij vanmiddag stonden. Geen
Lees meer

Natuurlijk Belang start campagne gemeenteraadsverkiezingen

Natuurlijk Belang, de lokale partij van Ouder-Amstel, is op zaterdag 26 februari zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart.  De kandidaten zijn op pad gegaan met het wens- en ideeënbord. Hierop
Lees meer

Natuurlijk Belang is voor het behoud van bomen

Natuurlijk Belang is voor het behoud van bomen, dus niet meteen kappen. Soms ontkom je er niet aan, maar onderzoek eerst eens goed of er geen andere oplossingen zijn. Zoals
Lees meer

Kandidatenlijst Natuurlijk Belang bekend!

De kandidatenlijst Natuurlijk Belang voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Jacques Bos (lijsttrekker Natuurlijk Belang) is blij en trots om de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend te mogen maken. 1 Jacques
Lees meer

Diftar en Groenlinks, iets met boter op het ….

Mooi te lezen dat Groen Links op eens luistert naar onze inwoners. In hun bijdrage op de website van he Weekblad voor Ouder-Amstel maakt Groen Links zich opeens druk om de
Lees meer

PERSBERICHT

Het bestuur van Natuurlijk Belang is trots te melden dat zij Jacques Bos voordragen als lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.Jacques Bos heeft ruimschoots ervaring om als
Lees meer

Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen Diftar (pasjes) gestemd in de raad van 3 juli 2019.

In de column van de VVD in het weekblad van 3 november jl , bij monde van de heer Frans Slats, wordt beweert dat de raad unaniem voor DIFTAR  heeft
Lees meer

NEE tegen Internationale Bus Terminal

In 2016 heeft de gemeente Amsterdam gevraagd aan onze gemeente om een internationale busterminal (ITB) te mogen vestigen bij station Duivendrecht.  De gemeenteraad van Ouder-Amstel ging onder voorwaarden akkoord.  Namelijk
Lees meer

Herhalingen?

Herhaling van zetten. Het lijkt een gewoonte te worden in Ouder-Amstel.  Een jaarrekening met een tekort van 1 miljoen Euro. En dan krijgen we vanuit de coalitie opmerkingen als “het
Lees meer

Diftar tarieven

Aankomende donderdag wordt in de commissie ruimte de afval tarieven besproken. Met het gewraakte pasjessysteem van Groen Links wethouder Boomgaars. Door de wethouder werd steeds gezegd “Met dit pasjessysteem wordt
Lees meer

Kritisch tegen komst tijdelijke busterminal

Natuurlijk Belang heeft zich altijd zeer kritisch uitgelaten over de komst van een tijdelijke busterminal bij station Duivendrecht. Nu wil Amsterdam daar twee keer zoveel bus bewegingen maken dan toen
Lees meer

Pasjessysteem Afval controversieel

Natuurlijk Belang komt donderdag met een motie in de gemeenteraad om het pasjes systeem afval (diftar) controversieel te verklaren.   De petitie tegen dit systeem is ruim 1900 keer ondertekend.  Natuurlijk Belang
Lees meer

Petitie tegen Afval pasjes (Diftar), misschien een referendum?

Natuurlijk Belang is trots dat onze inwoners een petitie zijn gestart tegen het DIFTAR systeem met afval pasjes. Wij ondersteunen deze petitie van harte. De teller staat al boven de
Lees meer

Doorduwen en beren op de weg gooien. Afval Pasjes.

Zoals eerder aangekondigd heeft Natuurlijk Belang moties ingediend in de gemeenteraad om het pasjessysteem voor afvalverwerking nu niet in te voeren en betere privacy te waarborgen. De moties hebben het
Lees meer

Pasjes Afval. Natuurlijk Belang zegt nog steeds Nee!

Kort geleden heeft de gemeenteraad een presentatie gekregen over het pasjes systeem voor Afval.  En wat bleek. Anonieme pasjes zijn heel makkelijk in te regelen. Iets wat Natuurlijk Belang graag
Lees meer

Wat gaat er gebeuren op de Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht?

Natuurlijk Belang krijgt berichten binnen over megalomane plannen voor woningbouw op Rijkstraatweg 125 (voormalig audiobedrijf Mattijsen) Bouwvolume; 2500 m2 en tot maximaal 60, en parkeergelegenheid op eigen terrein. Er zijn minstens
Lees meer

Natuurlijk Belang volgt herplanting van bomen in onze Gemeente.

De bomen die gekapt worden bij de A9 zouden herplant worden in onze gemeente. Niet voor niets is er onrust ontstaan onder de inwoners vanwege wethouderlijke uitspraken dat de ongeveer € 400.000,00,
Lees meer

Een Koude winter op komst, een kans gemist.

Een begroting waar je niet vrolijk van wordt. Een aantal jaren staat de financiën van onze gemeente onder druk.  En dan roepen we toch weer, maar we hebben toch een
Lees meer

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (Raadsvergadering 24 september)

In de Raadsvergadering van 24 september stonden o.a. 2 belangrijke onderwerpen op de agenda, te weten het Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel en de gemeentelijke deelname in (private) Invest MRA.Bij de
Lees meer

Besteden wij 370.000 euro aan het Kampje?

Het college van B&W, GroenLinks wethouder Boomgaars, wil 370.000 euro lenen voor MRA invest.  Dit is een investeringsfonds voor de regio.  Waarbij ondernemers met duurzame initiatieven, geld uit dit fonds
Lees meer

Overschot?

De jaarrekening laat een overschot zien.  Felicitaties op zijn plaats?  Nou nee. Het overschot komt namelijk niet door goed beleid. Maar door toevalligheden. Helaas gaat het geld nog steeds met
Lees meer

Aangenomen motie woningbouw in het Entrada

In de gemeenteraad van 2 juli j.l. hebben  Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders een motie ingediend met betrekking tot woningbouw in het Entrada gebied. Beiden partijen vinden namelijk dat het
Lees meer

Persbericht Natuurlijk Belang uitstel pasjessysteem voor afval

Natuurlijk Belang heeft tijdens de raadsvergadering van 23 april jl. opgeroepen tot onderzoek naar andere mogelijkheden van afvalscheiding. De coalitie, aangevoerd door Groen Links, wil een duur en klantonvriendelijk pasjessysteem
Lees meer

De Nieuwe Kern groen hart van Ouder-Amstel

De Gemeente wil de “De Nieuwe Kern” gaan ontwikkelen. Dit is het enige gebied binnen onze Gemeente waar nog uitbreidingsmogelijkheden voor zijn. Wat wij daar van vinden is te lezen
Lees meer

Natuurlijk Belang tegen benzinestation/ bomenkap

Natuurlijk Belang is voor het behoud van het groene karakter van Ouder-Amstel en tegen het onnodig kappen van bomen. Dit wetende, waren burgers verbaasd over ons stemgedrag bij de behandeling
Lees meer

Natuurlijk Belang opent Watertappunt

Natuurlijk Belang opent samen met wethouder De Reijke op het Dorpsplein in Duivendrecht het eerste watertappunt binnen de Gemeente. Fractievoorzitter Jacques Bos geeft aan: ‘Vanuit de Raad hebben we meerdere
Lees meer

Knallen aan de Kade . . . Natuurlijk Belang stelt vragen.

Sinds 18 november, toen er schoten klonken bij de wasstraat aan de Industrieweg, zijn de bewoners aan de Molenkade echt boos. Er is een vermoeden dat er drugs wordt gedeald
Lees meer

Een begroting onder druk.

Wederom ligt er een begroting die onder druk staat.  Ondanks een goed draaiende economie heeft onze gemeente moeite met de broek ophouden. De oplossing is lastenverzwaring voor onze inwoners.  Het
Lees meer

Onderhoud bij Metrostation Van de Madeweg

Natuurlijk Belang constateert dat bij het Metro Station Van de Madeweg dat het groen onderhoud daar tekort schiet. Struiken en onkruid groeit gewoon door het fietsenrek heen. Daarnaast staan er
Lees meer

Beperken lasten inwoners Ouder-Amstel

De lastendruk voor onze inwoners stijgt aanzienlijk in de voorgestelde begroting voor het komend jaar. Natuurlijk Belang streeft er dan ook naar om de lastenverzwaring voor onze inwoners zoveel mogelijk
Lees meer

Motie Huisvestigingsverordening 2020 aangenomen

De motie die Natuurlijk Belang samen met D66 heeft ingediend is tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om de  mogelijkheden te onderzoeken, die
Lees meer

Natuurlijk Belang is trots op burgerinitiatief

Natuurlijk Belang is trots op het burgerinitiatief tegen de bomenkap langs de A9. Vandaag waren wij aanwezig bij de overhandiging van de ruim 3.000 handtekeningen aan de burgemeester en wethouder.
Lees meer

Natuurlijk Belang altijd tegen bomenkap A9

Natuurlijk Belang is blij met de reactie van Groen Links tegen de bomenkap aan de A9 in Ouderkerk. Natuurlijk Belang ziet het liefst een andere locatie van het benzinestation. Zo
Lees meer

“Park Zonnehof extreme huurprijzen”

Persbericht Natuurlijk Belang Syntrus Achmea vraagt voor de nieuwe huurwoningen in het Park Zonnehof te Duivendrecht te hoge huurprijzen. Bij de ontwikkeling van de plannen om woningen te bouwen in het groene
Lees meer

Problemen met Afval Energie Bedrijf (AEB)

Natuurlijk Belang heeft het College laten weten, dat het zich zorgen maakt over de problemen, die spelen rond het Afval Energie Bedrijf (AEB). Natuurlijk Belang heeft het College opgeroepen zich
Lees meer

DIFTAR: Pasjessysteem voor inzameling van afval

Op 20 juni is in de commissie ruimte de veelbesproken invoer van DIFTAR behandeld, een pasjes systeem voor inzameling van afval.  De gemeenteraad heeft aangegeven, dat er rekening gehouden moet
Lees meer

Welke aandacht is er voor bijen in onze gemeente?

De bijenstand neemt af in Nederland (en ook in de wereld), dit is ernstig te noemen voor onze leefomgeving. Inwoners geven al een tijdje aan dat er in onze gemeente
Lees meer

Woekerende plant Japanse Duizendknoop

In dit artikel wordt gerept over de Japanse Duizendknoop. Citaat  ‘De Japanse duizendknoop groeit zowel boven als onder grond als een malle en laat zich daarbij niet stoppen door gebouwen
Lees meer

GFT inzameling

Op donderdag 29 maart 2019 heeft Natuurlijk Belang de volgende schriftelijke vragen gesteld. Op 29 april ontvingen wij de antwoorden, zie onder. Tot onze grote verbazing staat in de folder
Lees meer

Motie ‘watertappunten’ raadsvergadering 18 april ->> in afstemming

Antwoord: nee Constaterende dat: In onze gemeente geen watertappunten zijn; Waternet kan voorzien in watertappunten; Overwegende: Dat water bijdraagt aan gezonde leefstijl; Maar liefst 87% van alle Nederlanders graag buiten
Lees meer

Natuurlijk Belang feliciteert Dorpsplein Duivendrecht met 5e ster veiligheid!

Natuurlijk Belang was erbij en feliciteerde de ondernemers op het Dorpsplein Duivendrecht en de politie en de  brandweer met de 5e ster veiligheid. Het eerste lustrum, proficiat!
Lees meer

Wissel bij Natuurlijk Belang

Na vijf  jaar fractievoorzitterschap van Natuurlijk Belang wisselt Allan Blom van plaats met fractiegenoot Jacques Bos, met onmiddellijke ingang. En met gemengde gevoelens. ‘Ik heb altijd veel plezier gehad in
Lees meer

Natuurlijk Belang stemt tegen aanpassingen evenementenbeleid

Natuurlijk Belang vindt dat er een evenwichtig evenementenbeleid zou moeten zijn in onze mooie groene gemeente. Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 voorgesteld om 15 kleine
Lees meer

Gang van zaken centrumplan Ouderkerk a/d Amstel

Op donderdag 31 januari 2019 heeft Natuurlijk Belang, samen met de Partij van de Arbeid,  een motie van treurnis ingediend bij de gemeenteraad. Natuurlijk Belang vindt het namelijk belangrijk dat
Lees meer

Natuurlijk Belang is geschokt!

Zo wordt er met de berichtgeving aan de inwoners van Ouder-Amstel omgegaan! Bezorging Weekblad Ouder-Amstel deze week ‘op de stoep gegooid’. Natuurlijk Belang heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld wanneer
Lees meer