Columns

Iets Anders

Even iets heel anders. Het gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel gaat naar stadsherstel. Dit rijksmonument, dat jaren lang niet is onderhouden, wordt door de stichting stadsherstel gekocht. Stadsherstel heeft
Lees verder

TIJDELIJKE HALTE DUIVENDRECHT

Het college van B en W van Ouder-Amstel heeft op 9 januari 2018 besloten de raad kennis te laten nemen van onderzoeken naar een locatie nabij Station Duivendrecht voor een
Lees verder

De Nieuwe Kern groen hart van Ouder-Amstel

De Gemeente Ouder-Amstel wil het gebied van “De Nieuwe Kern” gaan ontwikkelen. Dit is het enige gebied waar voor onze Gemeente nog uitbreidingsmogelijkheden zijn. Een factor van belang is dat
Lees verder

Wij gaan voor Vertrouwen!

Dolf Natuurlijk Belang kan zich in deze raadsperiode meer op Ouderkerk richten. Dit is te danken aan de 2e raadszetel en de uitbreiding van onze fractie met een Ouderkerkse inwoner.
Lees verder

Verbreding A.9.

                                                           Ouder-Amstel wordt geconfronteerd met het Tracébesluit van maart  2011, om Rijksweg A9 te gaan verbreden. Volgens deskundigen is deze ingreep noodzakelijk om de doorstroming naar de A 10 en
Lees verder

Pasjes, Prívacy en Burgerparticipatíe

Als mens heb ik een positieve kijk op het leven. En heb je hoop dat het college met voorstellen komt waarbij nagedacht wordt over wat onze inwoners er van zouden
Lees verder