Diftar en Groenlinks, iets met boter op het ….

Mooi te lezen dat Groen Links op eens luistert naar onze inwoners. In hun bijdrage op de website van he Weekblad voor Ouder-Amstel maakt Groen Links zich opeens druk om de zorgen van inwoners.  Bijzonder.

Natuurlijk Belang maakt zich sinds het besluit om dit lelijke pasjes systeem in te voeren al druk om de praktische uitwerking.  Meerdere malen heeft onze partij aandacht gevraagd om verpakkingsmateriaal in de supermarkten aan te pakken. Wij zijn dan ook blij dat de Groen Links wethouder wel luistert naar de Groen Links fractie.  En natuurlijk tellen wij onze zegeningen. Goed om te lezen dat Groen Links onze punten gaat oppakken. 

Maar onze inwoners staan niet achter dit systeem.  De kosten zouden lager worden voor de huishoudens. (afvalstoffenheffing in 2018 was ca € 190 per huishouden, en in 2022 wordt het ca € 315 per huishouden).

En dan hebben we het niet eens over het zwerfvuil wat ontstaat naast de containers en alle andere ongenoegen.

Diftar/Pasjes mooier kunnen we het niet maken. 

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

 

 

PERSBERICHT

Het bestuur van Natuurlijk Belang is trots te melden dat zij Jacques Bos voordragen als lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Jacques Bos heeft ruimschoots ervaring om als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. Hij is sinds 2010 gemeenteraadslid en sinds enkele jaren ook actief als fractievoorzitter van Natuurlijk Belang. 

Voorzitter van het bestuur, Martin Scheers geeft aan: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met Jacques de juiste persoon gevonden hebben om onze lijst aan te voeren’.

Jacques Bos is accountant van beroep bij een grote bank-verzekeraar.
Volgens Jacques moeten de inwoners op de eerste plaats staan. ‘In de afgelopen jaren is dat niet of nauwelijks gebeurd met de huidige coalitie. Dat kan veel beter, juist door de inbreng van een lokale partij als Natuurlijk Belang. Wij als lokale partij zetten ons voortdurend in voor onze inwoners en ondernemers’.
Binnenkort worden de overige kandidaten bekend gemaakt voor de lijst van Natuurlijk Belang.
Op naar de verkiezingen. Tijd voor verandering Tijd voor Natuurlijk Belang.

Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen Diftar (pasjes) gestemd in de raad van 3 juli 2019.

In de column van de VVD in het weekblad van 3 november jl , bij monde van de heer Frans Slats, wordt beweert dat de raad unaniem voor DIFTAR  heeft gestemd. Met het daar bijhorende pasjes systeem.

Het volledige verhaal is: Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen gestemd. Natuurlijk Belang is vanaf het begin tegen een pasjes systeem geweest wat aan DIFTAR is gekoppeld. WIj vinden dat een onnodig duur systeem.

Natuurlijk Belang is voor goede afvalscheiding. Het huidige systeem met plastic, metaal en drinkpakken (PMD), aangevuld met GFT scheiden werk goed, maar na-scheiding bij de afvalverwerker werkt veel beter. Alleen zadel onze inwoners niet op met dure ondoordachte systemen.   

Jacques Bos

Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

NEE tegen Internationale Bus Terminal

In 2016 heeft de gemeente Amsterdam gevraagd aan onze gemeente om een internationale busterminal (ITB) te mogen vestigen bij station Duivendrecht.  De gemeenteraad van Ouder-Amstel ging onder voorwaarden akkoord.  Namelijk dat het een tijdelijke busterminal zou worden, 10 jaar max. en een maximaal aantal passagiers (1 miljoen passagiers) per jaar. 

In november 2020 komt de gemeente Amsterdam erachter dat dit financieel niet haalbaar is. Wat betekent dat er minimaal 4 miljoen passagiers nodig zijn om dit plan te kunnen betalen.

Natuurlijk Belang verzet zich hiertegen. Dit was niet de afspraak. En met deze nieuwe wending lijkt Duivendrecht het afvalputje van Amsterdam te worden. 

Het college en de coalitie (GROEN LINKS, VVD, CDA en D66) willen graag samen met Amsterdam de mogelijkheden verder onderzoeken. Eventueel de busterminal op een andere plaats. Samenvoegen met de nog te bouwen Smart Mobility HUB (SMH). De tijdelijkheid verdwijnt hiermee.

Deze zelfde coalitie hoor je niet over de milieueffecten die dit voorstel met zich meebrengt. En dan hebben we het nog niet een s over de sociale overlast op dit gebied. Daarnaast zijn de kosten om dit alles te handhaven (overlast) nog niets eens bekend.  

Natuurlijk Belang zegt, stop deze waanzin. Laat Amsterdam zijn eigen zaakjes op orde brengen. 

Jacques Bos
Fractievoorzitter

Herhalingen?

Herhaling van zetten. Het lijkt een gewoonte te worden in Ouder-Amstel.  Een jaarrekening met een tekort van 1 miljoen Euro. En dan krijgen we vanuit de coalitie opmerkingen als “het is minder erg dan begroot”,   “het college heeft zijn best gedaan”.  Maar waarom heeft onze gemeente weer een tekort? Simpel, omdat er te veel wordt uitgegeven.  En natuurlijk, Corona heeft zijn invloeden op de jaarrekening. Maar dit patroon bestond al voor Corona. Natuurlijk Belang heeft al jaren zorgen over het verloop van de uitgaven en reserves. En ook dat de rekening weer wordt neergelegd bij de bewoners. Jeugdzorg, WMO, en ouderenzorg mogen niet kind van de rekening worden.  

De woonlasten zijn in de afgelopen jaren explosief gestegen.  Waar Ouder-Amstel ooit een van de meest betaalbare gemeente was,  is dat nu zeker niet meer zo. En ja ook hier weer een herhaling: rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB zijn fors gestegen.  Een gemiddeld huishouden in 2018 betaalde 620 euro, en in 2021 850 euro.  Een stijging van bijna 40% . De inflatie is al jaren onder de 2%.  Leg dat maar eens uit aan je inwoners.
En ik kan opnieuw een paar thema’s herhalen. Een duur pasjessysteem voor afval, dat totaal onnodig is.  Of projecten die veel geld kosten (Entrada, De Nieuwe kern en ABPZ).

En ik herhaal. Inwoners moeten niet de dupe worden van de financiële toestand van onze gemeente. Ik zou bijna zeggen, wantoestanden. 

Om niet te veel te herhalen wens ik onze inwoners vooral een mooie gezonde zomer toe.

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Diftar tarieven

Aankomende donderdag wordt in de commissie ruimte de afval tarieven besproken. Met het gewraakte pasjessysteem van Groen Links wethouder Boomgaars. Door de wethouder werd steeds gezegd “Met dit pasjessysteem wordt het goedkoper. Echt waar.”  Iedereen die dit anders vond werd voor gek verklaard. 

Nou ik ga u zeggen. Het wordt NIET goedkoper.

In 2018 was het afvaltarief 190 euro. 

In 2019 werd dit 256 euro, en 2020 295 euro, en met als kers op de taart dit jaar (2021) is het 310 euro. 

In het voorstel staat dat het vastrecht 262 euro wordt. En u gaat daarnaast per tik 0,50 euro betalen.  

Een kort rekensommetje. 

2 zaken per week (omdat plastic, metaal verpakkingen en drinkpakken erbij moet), en GFT apart mag) is 52 euro.  

262 + 52 = 314 euro per jaar. Tel uit uw winst.  

Voelt u ook wat ik voel?  GEFOPT.

Jacques Bos

Fractievoorzitter Natuurlijk Belang 

Kritisch tegen komst tijdelijke busterminal

Natuurlijk Belang heeft zich altijd zeer kritisch uitgelaten over de komst van een tijdelijke busterminal bij station Duivendrecht.

Nu wil Amsterdam daar twee keer zoveel bus bewegingen maken dan toen is overeengekomen met onze gemeente. En dit zien wij niet zitten. Dit geeft een onevenredige druk op het dorp Duivendrecht en de omgeving van het station. Gelukkig wordt er een nieuw besluit aangeboden aan de gemeenteraad. En zullen wij dan ook tegen dit voorstel stemmen.

Jacques Bos
Natuurlijk Belang

Pasjessysteem Afval controversieel

Natuurlijk Belang komt donderdag met een motie in de gemeenteraad om het pasjes systeem afval (diftar) controversieel te verklaren.  

De petitie tegen dit systeem is ruim 1900 keer ondertekend.  Natuurlijk Belang wil de keuze neerleggen waar het hoort.  Bij onze inwoners.  En dat kan wat ons betreft bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Of via een referendum (ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen). Partijen moeten dan hun standpunt duidelijk maken.Wij vinden het pasjes systeem onnodig duur en contraproductief werken.  Daarnaast is het systeem niet veilig en makkelijk te kraken.  

Jacques Bos
Natuurlijk Belang. 

Petitie tegen Afval pasjes (Diftar), misschien een referendum?

Natuurlijk Belang is trots dat onze inwoners een petitie zijn gestart tegen het DIFTAR systeem met afval pasjes. Wij ondersteunen deze petitie van harte. De teller staat al boven de 1200 ondertekenaars. Dat zegt genoeg.  Wat ons betreft komt dit systeem er niet. In de laatste raadsvergadering bleek al dat de kosten in de toekomst wederom op onze inwoners worden verhaald. Met de huidige technische ontwikkelingen, kan afval scheiden veel beter gedaan worden door de afval verwerker.  Over privacy met een pasjes systeem hebben wij het al gehad. Natuurlijk Belang is voor een goede afval scheiding. Laat dat duidelijk zijn.

Met meer dan 1200 ondertekenaars zou er ook een referendum gehouden kunnen worden. De initiatief nemers, van de petitie, moeten dan wel een referendum aanvraag moeten doen. En meer dan 1000 handtekeningen (deze mogen digitaal) verzamelen. Het zou mooi zou zijn dit referendum te doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met een referendum aanvraag ,zou wat ons betreft het invoeren van Diftar met een pasjes systeem controversieel zijn.  En moet onze gemeente direct stoppen met het ontwikkelen daarvan.

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Doorduwen en beren op de weg gooien. Afval Pasjes.

Zoals eerder aangekondigd heeft Natuurlijk Belang moties ingediend in de gemeenteraad om het pasjessysteem voor afvalverwerking nu niet in te voeren en betere privacy te waarborgen. De moties hebben het helaas niet gehaald.  7 stemmen (NB, OOA, PvdA en 1 D66) VOOR en 8 tegen (Groen Links, VVD, CDA en 1 D66). Dit geeft maar weer eens aan hoe er gedacht wordt.

Groen Links wethouder Axel Boomgaars blijft doordrammen dat hij perse een pasjessysteem wil. Maar inwoners geven aan tevreden te zijn met het huidige systeem. Tot nu toe werd de indruk gewekt dat de kosten voor inwoners niet omhoog zouden gaan. Echter, Axel Boomgaars (Groen Links) gaf op de laatste raadsvergadering aan dat in de toekomst de tarieven wel eens zouden kunnen gaan stijgen. Namelijk als de doelstellingen niet gehaald gaan worden. Onze conclusie is dat de tarieven gaan stijgen en er wordt nu een wortel voorgehouden dat het goedkoper is.

Daarnaast komen Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) nu bij het restafval, waardoor er vaker moet worden betaald. En de tarieven van die tik kunnen dus stijgen. Wat wij vooral teleurstellend vinden is dat er weer slecht naar inwoners wordt geluisterd.  De coalitie partijen leggen de rekening bij u neer, voor het speeltje van de wethouder. 

En onze zorgen over de privacy zijn niet weggenomen. Hier wordt over aangegeven dat er in de toekomst wel eens meer data verzameld kan worden over wat u allemaal doet. Gelukkig zijn er geen berichten in het nieuws over hacks en dat informatie op straat ligt. Of toch wel?

Helaas heeft de lokale overheid geen gevoel bij wat er allemaal leeft in onze samenleving.

Jammer, een gemiste kans.

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang.

Pasjes Afval. Natuurlijk Belang zegt nog steeds Nee!

Kort geleden heeft de gemeenteraad een presentatie gekregen over het pasjes systeem voor Afval.  En wat bleek. Anonieme pasjes zijn heel makkelijk in te regelen. Iets wat Natuurlijk Belang graag wil ter bescherming van de privacy van onze inwoners. Geef de inwoners een keuze.  Wel zal de aanschaf van het pasje zelf hoger liggen. Vergelijkbaar als bij de anonieme OV chipkaart.  Natuurlijk Belang vindt dat de prijs van een tik het zelfde moet zijn. Onafhankelijk welk pasje je hebt. Liever hebben we helemaal geen pasjessysteem. En anders anonieme pasjes, als dit systeem er perse moet komen. 

Over de afval tikken gesproken. Wethouder Axel Boomgaars van GroenLinks heeft nog niet gezegd hoeveel een tik gaat kosten.  En daar maken wij ons veel zorgen over.  Op dit moment heeft onze gemeente een goede afval scheiding. Namelijk: Restafval, Plastic Metaal en Drinkpakken (PMD), GFT, papier en glas. Maar dit gaat veranderen. De PMD wordt niet meer apart ingezameld. Terwijl de belofte was dat deze altijd nog kon worden ingeleverd op de werf. 

Of te wel, de PMD komt bij het restafval.  Dat gaat u veel geld en ongemak kosten. Want dat is per gezin een behoorlijke hoeveelheid extra vulling. En dus meer tikken.  En dan wordt er door de wethouder gezegd dat de vervuiler betaald.  Maar hebben inwoners wel een keuze?  Als ik de supermarkt inloop, dan zit alles in plastic verpakkingen, alleen groente en fruit kan ik in papieren verpakkingen krijgen.

Ook bleek bij de presentatie dat er een nieuwe aanbesteding komt voor een nieuwe afvalverwerker.  Dat is het uitgelezen moment om ons goede afvalsysteem te handhaven. En het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Namelijk inzetten op nascheiding bij de afvalverwerker. De afvalverwerker kan dit namelijk heel goed. Daarom vinden wij dat er nu een pauze moet komen met betrekking tot het invoeren van een duur pasjessysteem. En mocht er toch een pasjessysteem komen, wat niet onze voorkeur heeft, dan met anonieme pasjes en PMD inzamelen op de werf. 

Natuurlijk Belang komt dan ook met een motie voor anonieme pasjes, samen met Ouder-Amstel Anders, PvdA en D66.  Ook hebben wij een pauze motie. Nu geen duur pasjessysteem invoeren maar wachten tot de nieuwe aanbesteding. Deze dienen wij samen in met Ouder-Amstel Anders en de PvdA. 

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang. 

Wat gaat er gebeuren op de Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht?

Natuurlijk Belang krijgt berichten binnen over megalomane plannen voor woningbouw op Rijkstraatweg 125 (voormalig audiobedrijf Mattijsen)

Bouwvolume; 2500 m2 en tot maximaal 60, en parkeergelegenheid op eigen terrein. Er zijn minstens 5 woonlagen is berekend.

Wat betekent dat wel niet voor omringend groen? Kan dat niet slimmer ontworpen worden met behoud van delen van de boerderij? En een mooie groene omgeving?

De participatie van de inwoners ging tot nog toe alleen over architectuurstijlen. Dat stelt teleur. De inwoners willen aansluiting in stijl, volume, authenticiteit passend bij wat er aan de oostzijde al staat. Je zou denken dat de gemeente ondertussen geleerd zou hebben van het betrekken van inwoners bij het maken van plannen die hun leefomgeving raakt. 

Juist ook omdat straks een bestemmingsplan ter beoordeling bij de gemeente terecht komt

In de komende commissie Ruimte (18 februari) zal Natuurlijk Belang daarom hierover vragen stellen.

Jacques Bos, Fractievoorzitter NB
Jacques.bos@ouder-amstel.nl

Natuurlijk Belang volgt herplanting van bomen in onze Gemeente.

De bomen die gekapt worden bij de A9 zouden herplant worden in onze gemeente. Niet voor niets is er onrust ontstaan onder de inwoners vanwege wethouderlijke uitspraken dat de ongeveer € 400.000,00, die over zijn na herplanting, voor onder andere openbaar groenonderhoud gebruikt kunnen worden. Natuurlijk Belang heeft naar aanleiding hiervan onmiddellijk kritische vragen gesteld aan het College. Het kan niet zo zijn dat de gedupeerden die in de nabijheid van de kaalgeslagen A9 wonen, onze dorpsgenoten, niet een optimale herplant krijgen tegen fijnstof, luchtverontreiniging en zo veel meer ongemak.
Terug dat geld naar waar het hoort. Dit geld moet gebruikt worden voor nieuwe bomen.  

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Een Koude winter op komst, een kans gemist.

Een begroting waar je niet vrolijk van wordt. Een aantal jaren staat de financiën van onze gemeente onder druk.  En dan roepen we toch weer, maar we hebben toch een sluitende begroting?  En dat klopt. Maar dat staat los van het feit dat onze gemeente het niet goed doet. En elk jaar is er wel weer een excuus te vinden waarom dit zo is. Nu is dit excuus “corona”, en ja de kosten van corona hebben een effect. Maar los van corona heeft deze gemeente zijn huishoudboekje niet op orde. Helaas wordt de oude school, in Duivendrecht, te koop gezet om het huishoudboekje op orde te krijgen. Voor Natuurlijk Belang is het essentieel dat het monumentaal karakter bewaard blijft, van dit mooie pand. In het bedrijfsleven wordt er maandelijks gekeken wat de stand van zaken is ten aanzien van de financiën, een heel normaal gebruik. Toezichthouders eisen dit zelfs. In deze raad wordt er wat lacherig gedaan als je dit voorstelt.  Er wordt gezegd, we wachten wel tot er wat te melden valt. Maar dan is het meestal te laat. Goed koopmansgebruik zegt, let goed op je financiën, en wacht niet af.  Natuurlijk Belang vind dit al jaren. En roept dit al jaren. En dan mogen we aan het einde van het jaar bij de behandeling van de begroting, weer meepraten om te bezuinigen. Wij van Natuurlijk Belang vinden dit een kans gemist.

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (Raadsvergadering 24 september)

In de Raadsvergadering van 24 september stonden o.a. 2 belangrijke onderwerpen op de agenda, te weten het Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel en de gemeentelijke deelname in (private) Invest MRA.
Bij de bespreking van het eerste punt heeft Natuurlijk Belang 2 amendementen ingediend. 
Het eerste amendement had betrekking op  een zinsnede in het document waardoor de indruk gewekt zou kunnen worden dat de Gemeenteraad altijd akkoord is met elke ontwikkeling rondom Het Kampje. Ons voorstel was om dit te veranderen en door de tekst iets aan te passen waardoor de gemeenteraad de intentie uit wilt spreken op termijn altijd bereid te zijn medewerking te verlenen. Dit amendement is door de volledige (minus de VVD) Raad aangenomen. Natuurlijk Belang is hier blij mee, dit geeft de gemeenteraad genoeg ruimte om plannen te kunnen beoordelen.
Een tweede amendement ten aanzien van het missen van een financiële paragaaf in het bouwstenen  document over de uitvoering, heeft ondanks dat een aantal Raadsleden hier de noodzaak wel van inzagen het niet gehaald.

Natuurlijk Belang zal dan ook in de volgende fase van het centrum plan hier heel alert op blijven en het blijven volgen.

Een ander belangrijk onderwerp dat de agenda stond was de deelname Invest MRA. Wij vinden het eigenlijk veel te vroeg om nu al een bedrag (370.000 euro)  hiervoor vrij te maken. Het zou naar ons idee beter zijn om hier naar te kijken als de begroting voor komend jaar gemaakt wordt. Niet dat Natuurlijk Belang hier tegen zou zijn, maar om nu al zo’n groot bedrag te lenen, dat geld kan nu beter gebruikt worden. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald.

Natuurlijk Belang

Besteden wij 370.000 euro aan het Kampje?

Het college van B&W, GroenLinks wethouder Boomgaars, wil 370.000 euro lenen voor MRA invest.  Dit is een investeringsfonds voor de regio.  Waarbij ondernemers met duurzame initiatieven, geld uit dit fonds kunnen krijgen. Natuurlijk Belang vind dit nu niet nodig. Er zijn namelijk andere potjes voor dit soort initiatieven.  En ziet daarom liever dat dit geld besteedt wordt aan het centrum plan van OuderKerk.  
Er ligt een mooi plan gemaakt door onze inwoners. En dat moet eerst worden uitgevoerd voordat er geld besteedt wordt aan allerlei andere zaken. 

Jacques Bos

Natuurlijk Belang

Overschot?

De jaarrekening laat een overschot zien.  Felicitaties op zijn plaats?  Nou nee. Het overschot komt namelijk niet door goed beleid. Maar door toevalligheden. Helaas gaat het geld nog steeds met bakken de deur uit. We hebben een coalitie die niet de hand op de knip weet te houden.

Plannen worden gemaakt zonder dat de inwoners er achter staan.  En we hebben een crisis die zijn effecten heeft op iedereen. Natuurlijk Belang vind dan ook dat in deze tijd geen plannen gemaakt moeten worden die veel geld kosten. We moeten (juist) onze inwoners en ondernemers ondersteunen. Een tijd geleden waren de woonlasten in onze gemeente een van de meest betaalbare. Nu zijn wij een van de duurste gemeentes geworden. Wat ons betreft gaat het dure pasjes systeem voor afval inzameling dan ook niet door. Daar hebben wij nu even geen geld voor.  En het invoeren van dit systeem geeft dan ook een verkeerd signaal af naar onze inwoners. Niet doen dus. Natuurlijk Belang zou graag samen met de gehele raad willen bekijken hoe de financiële huishouding op orde te krijgen.  Geen gekke plannen en het gezond verstand gebruiken.  En de lokale lasten niet meer verhogen.

Jacques Bos

Natuurlijk Belang

Aangenomen motie woningbouw in het Entrada

In de gemeenteraad van 2 juli j.l. hebben  Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders een motie ingediend met betrekking tot woningbouw in het Entrada gebied. Beiden partijen vinden namelijk dat het wel een “onsje minder mag”.
De inwoners in Duivendrecht maken zich namelijk zorgen over de woningbouw ontwikkeling op het Entrada terrein. Zoals de plannen er nu uitzien worden er grote torens gebouwd, die de leefbaarheid en woongenot niet tegoeden komen.  Daarom vinden Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders dat er minder hoog gebouwd moet worden.  Beide partijen hebben dan ook verzocht aan het college van Burgermeester en Wethouders, om met de ontwikkelaars van dit gebied te gaan kijken of dit mogelijk is.  Dit verzoek is aangenomen door bijna de gehele raad.

Jacques Bos en Paulette Koek-Baks

Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders

Persbericht Natuurlijk Belang uitstel pasjessysteem voor afval

Natuurlijk Belang heeft tijdens de raadsvergadering van 23 april jl. opgeroepen tot onderzoek naar andere mogelijkheden van afvalscheiding. De coalitie, aangevoerd door Groen Links, wil een duur en klantonvriendelijk pasjessysteem invoeren, waarbij er onvoldoende waarborgen zijn voor uw privacy. Groen Links wethouder Axel Boomgaars verzocht de raad om uitstel van dit pasjessysteem. Want er is  geen goede aanbieder en er moet nog van alles worden onderzocht.
We hebben drie jaar vertraging ondertussen met de invoering. Natuurlijk Belang is van mening dat dit een mooi moment is om alle opties met betrekking tot afvalscheiding te onderzoeken. Want er is in de tussentijd veel veranderd.
En dan ook speciale aandacht voor de privacy. Betaalbaar en klant vriendelijk. Helaas wilden de coalitie partijen dit niet. Een amendement dat we samen met Ouder-Amstel Anders hebben ingediend haalde het dan ook niet. 
Natuurlijk Belang zal zich blijven inspannen voor een betaalbaar systeem dat klant vriendelijk is.

Jacques Bos

Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

De Nieuwe Kern groen hart van Ouder-Amstel

De Gemeente wil de “De Nieuwe Kern” gaan ontwikkelen. Dit is het enige gebied binnen onze Gemeente waar nog uitbreidingsmogelijkheden voor zijn. Wat wij daar van vinden is te lezen in het Weekblad en in de column op deze site.

Natuurlijk Belang tegen benzinestation/ bomenkap

Natuurlijk Belang is voor het behoud van het groene karakter van Ouder-Amstel en tegen het onnodig kappen van bomen. Dit wetende, waren burgers verbaasd over ons stemgedrag bij de behandeling van het bestemmingsplan verbreding A9.
In dit bericht proberen wij dit toe te lichten.
Allereerst probeerde Natuurlijk Belang de behandeling uit te stellen en de reactie van de minister op de Tweede Kamer motie af te wachten. Er bestaat namelijk nog een kleine kans, dat de minister deze motie, die het vervallen van het nieuwe tankstation inhoudt, naast zich neerlegt. In het amendement, dat we samen met de coalitiepartijen hebben ingediend, wordt de motie overgenomen. Het verbreden van de A9 ziet Natuurlijk Belang als een noodzakelijk kwaad. In de spits, vooral ’s ochtends, kruipt het verkeer van de A2 de A9 op. De belangrijkste oorzaak van de vertraging is de versmalling van vier naar drie rijstroken bij de Ouderkerker Plas. Het opheffen van deze bottleneck, namens ons het liefst gecombineerd met een verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km/h, zal een significante vermindering van uitstoot met zich mee brengen. Doorrijdend verkeer, in combinatie met hogere schermen langs de A9, zorgt voor betere  luchtkwaliteit

Om het signaal af te geven aan de hogere overheid, dat Natuurlijk Belang de verbreding weliswaar nodig vindt, maar niet staat te springen om meer asfalt, is in de door ons aangevraagde hoofdelijke stemming bewust aangestuurd op een minimale meerderheid.

Jacques Bos, Fractievoorzitter

Natuurlijk Belang opent Watertappunt

NB bij watertappunt Dorpsplein

Natuurlijk Belang opent samen met wethouder De Reijke op het Dorpsplein in Duivendrecht het eerste watertappunt binnen de Gemeente. Fractievoorzitter Jacques Bos geeft aan: ‘Vanuit de Raad hebben we meerdere keren gevraagd om watertappunten in onze gemeente en zijn blij dat er nu twee geplaatst zijn”.

Knallen aan de Kade . . . Natuurlijk Belang stelt vragen.

Sinds 18 november, toen er schoten klonken bij de wasstraat aan de Industrieweg, zijn de bewoners aan de Molenkade echt boos. Er is een vermoeden dat er drugs wordt gedeald vanuit elkaar passerende of stilstaande auto’s. Onder de inwoners is er vrees voor situaties die uit de hand kunnen lopen. En men vraagt zich af wat onze gemeente doet met betrekking tot de veiligheid rond het industrieterrein bij de Molenkade in Duivendrecht.  Men heeft het idee dat Ouderkerk wel heel ver weg is.  Vandaar dat Natuurlijk Belang vragen heeft gesteld aan het college, over de situatie bij het industrieterrein bij de Molenkade.  Of er meer gesurveilleerd kan worden door de politie, in de avond en nacht?   En het gevoel van onveiligheid weggenomen kan worden. 

Een begroting onder druk.

Wederom ligt er een begroting die onder druk staat.  Ondanks een goed draaiende economie heeft onze gemeente moeite met de broek ophouden.
De oplossing is lastenverzwaring voor onze inwoners. 
Het college en de coalitie zouden zich vooraf moeten bedenken wat de kosteneffecten zijn van maatregelen en projecten. En wij als raad moeten ons afvragen of het nodig is om zoveel geld te besteden. 
Als voorbeeld hiervan het speelplekkenbeleid. Kosten bijna 5 ton.  Het beleid vinden wij nodig. Maar met zoveel geld? 

Met de komst van DUO zouden wij als gemeente gebruik kunnen maken van gedeelde expertise. Helaas gebeurt dit nauwelijks volgens ons. Nog steeds veel inhuur van derden. 

Een moeilijk dossier is afval waarbij de kosten voor onze inwoners fors stijgen. Natuurlijk Belang maakt zich zorgen over de invoering van Diftar. Het college heeft beloofd dat met de invoering van het pasjessysteem onze inwoners minder gaan betalen.  Wij betwijfelen dat omdat mensen in flats of bovenwoningen helemaal geen diftar kunnen toepassen. Zij gaan meebetalen aan een systeem wat voor hen niet werkt.  Natuurlijk zijn wij ervoor dat de vervuiler betaald. Wellicht zijn er betere oplossingen.  

Om met een positief punt te eindigen. Het college heeft de gemeenteraad vroegtijdig betrokken met het opstellen van de begroting. Dat wordt zeer gewaardeerd.  Nu nog onze inwoners op tijd betrekken bij de plannen die hun raken. 

Jacques Bos
Natuurlijk Belang

Onderhoud bij Metrostation Van de Madeweg

Natuurlijk Belang constateert dat bij het Metro Station Van de Madeweg dat het groen onderhoud daar tekort schiet. Struiken en onkruid groeit gewoon door het fietsenrek heen. Daarnaast staan er veel fietswrakken die niet opgeruimd worden. De hele omgeving oogt vuil en onverzorgd wat ook weer niet bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de gebruiker. Daarom hebben wij een motie hierover ingediend waarbij we het college oproepen om voor het einde van dit jaar alle fietswrakken te verwijderen en met Amsterdam afspraken te maken over het feit dat zij verantwoordelijk daar zijn voor het groen onderhoud

Beperken lasten inwoners Ouder-Amstel

De lastendruk voor onze inwoners stijgt aanzienlijk in de voorgestelde begroting voor het komend jaar. Natuurlijk Belang streeft er dan ook naar om de lastenverzwaring voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft Natuurlijk Belang het initiatief genomen om samen met de andere partijen een amendement in te dienen met het voorstel om de rioolheffing voor het komend jaar met € 20,00 te verlagen tot een bedrag van € 268,45.
Als we niets zouden doen waren wij het komend jaar, in vergelijking met de regio, de duurste gemeente voor wat betreft de rioolheffing. Tijdens de afgelopen Gemeente Raadsvergadering is dit amendement door alle partijen op Groen Links na, aangenomen

Motie Huisvestigingsverordening 2020 aangenomen

De motie die Natuurlijk Belang samen met D66 heeft ingediend is tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag aangenomen.

In deze motie wordt het college opgedragen om de  mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestigingsvergunning aan woningzoekenden die tenminste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn van de gemeente.

En daarnaast hier ook gebruik van te maken zodat jongeren die op zoek zijn naar een woning en nog bij hun ouders wonen of ouderen die op zoek zijn naar een kleinere woning extra inschrijfduur krijgen waardoor zij eerder in aanmerking kunnen komen voor een woning.

Hieronder staat de volledige motie afgedrukt

Motie
Huisvestingsverordening 2020
De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 oktober 2019:

Constaterende dat:
1. Er in de gemeente woningzoekenden zijn, die geen passende woning kunnen vinden;
2. De gemeente aangesloten is bij WoningNet Stadsregio Amsterdam;

Onder 1. genoemde ingezetenen van de gemeente onder andere binnen de volgende categorieën vallen:
            –  Jong volwassenen, die nog bij hun ouders thuis wonen;
            –  Ouderen, van wie de kinderen het huis uit zijn en die op zoek zijn naar een kleinere, geschikte woning.

Overwegende dat:

De Huisvestingwet 2014 de mogelijkheid biedt aan de gemeenteraad om te bepalen aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente, voorrang te geven bij verlening van een huisvestingsvergunning;

Draagt het College op:

De mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente om speciale doelgroepen extra inschrijfduur toe te kennen,
en
Hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden, die Huisvestingwet 2014, in het bijzonder in Artikel 14, biedt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang,                                           D66
Jacques Bos                                                   Sybrig van Keep

Natuurlijk Belang is trots op burgerinitiatief

Natuurlijk Belang is trots op het burgerinitiatief tegen de bomenkap langs de A9. Vandaag waren wij aanwezig bij de overhandiging van de ruim 3.000 handtekeningen aan de burgemeester en wethouder.

Natuurlijk Belang altijd tegen bomenkap A9

Natuurlijk Belang is blij met de reactie van Groen Links tegen de bomenkap aan de A9 in Ouderkerk. Natuurlijk Belang ziet het liefst een andere locatie van het benzinestation. Zo ook vinden wij, met het klimaatakkoord en de stikstofuitspraak, dat er een pas op de plaatst moet zijn met betrekking tot de bomenkap. Zo ook roepen wij iedereen op bezwaar te maken tegen deze bomenkap.

Wij verwachten dat het college actie gaat ondernemen en zich niet achter regeltjes verschuilt. Maar luistert naar onze inwoners, die tegen deze bomenkap zijn.

“Park Zonnehof extreme huurprijzen”

Persbericht Natuurlijk Belang

Syntrus Achmea vraagt voor de nieuwe huurwoningen in het Park Zonnehof te Duivendrecht te hoge huurprijzen. Bij de ontwikkeling van de plannen om woningen te bouwen in het groene Zonnehof, heeft de gemeenteraad gevraagd om sociale huur- en starterswoningen. Het moest betaalbaar zijn voor onze eigen inwoners.  Als gemeenteraad moesten wij geloven dat de afspraken die toen gemaakt zijn tussen Syntrus Achmea en bouwbedrijf de Nijs met wethouder de Maa (Groen Links), nagekomen zouden worden. “Vertrouwen op de blauwe ogen , werd er gezegd” De grond is voor nagenoeg niets weggeven aan de ontwikkelaars.  Helaas lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren.  Want er zijn huur prijzen van € 720 tot € 1925 exclusief service kosten.  Door de  bijkomende servicekosten ad. € 55,00 per maand is het niet mogelijk voor deze woningen om huurtoeslag aan te vragen (bron website hureninparkzonnehof.nl)  Mensen met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor deze woningen terwijl dat wel de bedoeling was. Natuurlijk Belang heeft vragen gesteld aan het college, en wij hopen dan ook dat de service kosten gaan verdwijnen.  Zodat er wel degelijk mensen met een laag inkomen hier kunnen wonen.  Want er zijn wel afspraken gemaakt hierover met de bouwer en verhuurder.

Jacques Bos, Fractievoorzitter

Natuurlijk Belang

Problemen met Afval Energie Bedrijf (AEB)

Natuurlijk Belang heeft het College laten weten, dat het zich zorgen maakt over de problemen, die spelen rond het Afval Energie Bedrijf (AEB). Natuurlijk Belang heeft het College opgeroepen zich te laten informeren over deze problemen en deze informatie actief te delen met de Raad. Het bedrijf heeft problemen met achterstallig onderhoud en veiligheid. Daarom zijn vier van de zes productielijnen tijdelijk stilgelegd. De financiële positie was al wankel en hierdoor is AEB in financiële problemen gekomen.

DIFTAR: Pasjessysteem voor inzameling van afval

Op 20 juni is in de commissie ruimte de veelbesproken invoer van DIFTAR behandeld, een pasjes systeem voor inzameling van afval.  De gemeenteraad heeft aangegeven, dat er rekening gehouden moet worden de privacy van onze inwoners.  Wat schetst de verbazing.  Er wordt aangestuurd op een ingewikkeld systeem, waarbij saldo gekocht moet worden via een website. Er zullen allerlei persoonlijke gegevens verzameld gaan  worden in een database. Ook wordt gesuggereerd, dat deze gegevens gebruikt gaan worden bij opsporing van illegale afval dumping.  Natuurlijk Belang is geschokt dat dit voor ligt. Geen enkele waarborg voor privacy van inwoners.

Tot nu toe kan iedereen in onze gemeente afval wegbrengen, totaal anoniem, wanneer iemand dat wil.  En dit moet ook zo blijven.  Daarom is Natuurlijk Belang ook voor een veel simpeler systeem, anonieme prepaid kaarten die je kan kopen bij de supermarkt. Met een saldo daarop. Die je dan ook kan opladen in de supermarkt, het dorpshuis en het gemeentehuis.  Geen duur systeem, en nog steeds DIFTAR. Hier gaan wij voor.

Welke aandacht is er voor bijen in onze gemeente?

De bijenstand neemt af in Nederland (en ook in de wereld), dit is ernstig te noemen voor onze leefomgeving.
Inwoners geven al een tijdje aan dat er in onze gemeente ook aandacht zou moeten zijn voor de bijen.

Daarom de volgende vragen:

 1. Heeft onze gemeente beleid tav beplanten van bloemen (biologisch bloemenzaad) die gunstig zijn voor bijen?
  Antwoord: Ja, in het groenbeheerplan is opgenomen dat soorten aangeplant en ingezaaid worden die de biodiversiteit bevorderen. Het thema biodiversiteit heeft onze aandacht in het opstellen van het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) dat naar verwachting eind 2019 aan de raad wordt aangeboden. Ook heeft de gemeenteraad ons hier al eerder toe opgeroepen in de motie Bij-vriendelijke gemeente die op 5 juli 2018 door de raad is aangenomen.
  .
 2. Zo ja, wat is het beleid? Zo nee, wat is er nodig om voor dit onderwerp beleid te maken?
  Antwoord: Ecologisch waardevolle bermen, ruigten en slootkanten worden pas gemaaid nadat de waardevolle soorten zaad hebben gevormd. Gemaaid gras wordt afgevoerd om te voorkomen dat verrijking van de bodem en overwoekering door ongewenste soorten optreedt. Bij aanplant van plantsoenen wordt rekening gehouden met voldoende variatie en de waarde van die soorten voor bijen. In bosplantsoen blijven afgestorven kruiden staan zodat de holle stengels kunnen dienen als overwinteringsplaats voor bijen. Waar mogelijk worden bij-vriendelijke bloembollenmengsels aangeplant. In het uitwerken van het IBOR wordt dit thema nog nader uitgediept..

Wij denken namelijk als Natuurlijke Belang dat het goed is voor onze gemeente om meer bij vriendelijke bloemen te planten.

Natuurlijk Belang – Jacques Bos
Vragen ingediend maandag 20 mei 2019
Antwoorden van college ontvangen op 6 juni 2019

Woekerende plant Japanse Duizendknoop

In dit artikel wordt gerept over de Japanse Duizendknoop.

Citaat  ‘De Japanse duizendknoop groeit zowel boven als onder grond als een malle en laat zich daarbij niet stoppen door gebouwen of bestrating. Door zich door openingen en scheuren te wurmen zorgt de plant voor schade aan gebouwen, woningen en rioolbuizen.’

 1. Is het college op de hoogte van deze plant en de schade die het kan hebben?
  Antwoord: Wij zijn op de hoogte van het bestaan van Japanse duizendknoop en wij hebben een inschatting gemaakt van de gevolgen daarvan voor de gemeente Ouder-Amstel. Er is nog geen apart beleid opgesteld. Volgens het college uitvoeringsprogramma 2018-2022 wordt er eind 2020 een nota opgesteld over overlast gevende planten en dieren inclusief financiële consequenties.
  .
 2. Is het college op de hoogte dat Amsterdam maatregelen gaat treffen tegen deze plant?
  Antwoord: Ja. Het genoemde budget is evenwel bijzonder hoog, namelijk zo’n € 30.000 per locatie. Voor de 10 locaties in Duivendrecht zou dat neerkomen op € 300.000. Dat is meer dan het totale jaarlijkse groenonderhoudsbudget.
  .
 3. In het meegestuurde kaart (zie bijlage), zie je dat deze plant ook in onze gemeente zich bevind.  Gaat het college actie ondernemen tegen groei van deze plant?
  Antwoord: Ja, naast de gangbare groenonderhoudswerkzaamheden laten we de Japanse duizendknoop in een zestal aparte maairondes afmaaien om zo de planten uit te putten. Of dit voldoende is om de planten te laten afsterven is nog niet bekend. Het zal zeker de verspreiding tegengaan omdat de planten afzwakken en er geen zaden gevormd worden.

Natuurlijk Belang – Jacques Bos
Vragen ingediend op maandag 20 mei 2019

GFT inzameling

Op donderdag 29 maart 2019 heeft Natuurlijk Belang de volgende schriftelijke vragen gesteld. Op 29 april ontvingen wij de antwoorden, zie onder.

Tot onze grote verbazing staat in de folder GFT container onvoldoende informatie over keuzevrijheid b.v. het kunnen weigeren van de container. Ook wordt geen uitvraag gedaan waar inwoners behoefte aan hebben bij GFT inzameling (maatwerk). Ook is niets opgenomen over bovenwoningen waar er heel veel van zijn in onze gemeente. Denk hierbij aan woningen die bijvoorbeeld geen tuin en/of balkon en/of lift hebben. En dus geen (‘kleine’ 140L) container kunnen plaatsen in hun woning en/of niet de trap op/en af kunnen krijgen. Als fractie van Natuurlijk Belang hebben wij in meerdere commissies aandacht gevraagd voor het kunnen weigeren van de container en maatwerkinzameling van GFT bepleit.

Vragen

Kan het college aangeven wat de reden is dat voorgaande aspecten niet zijn opgenomen in de folder? En toelichten waarom geen informatie is opgenomen op de website van Ouder-Amstel of in het Weekblad van Ouder-Amstel?

Antwoord: Er is geen optie opgenomen om een minicontainer te weigeren, omdat deze optie naar de mening van het college van B&W geen promotie verdient. Promotie van de keuze om geen GFT-mincontainer te nemen staat haaks op de door de raad meegegeven uitgangspunten rondom restafval, en zou het gewenste milieurendement en de gewenste kostenbesparing dwarsbomen. Vanuit de door de raad omarmde doelstellingen van het reduceren van het restafval in Ouder-Amstel tot zo’n 100kg per persoon per huishouden in 2020, is het ophalen van GFT in minicontainers een belangrijk middel. De meest recente berekeningen laten zien dat in Ouder-Amstel op dit moment nog 265 kg restafval per inwoner per jaar wordt geproduceerd. Gemiddeld genomen zal het ophalen van GFT in een minicontainer voor zo’n 65 kg minder restafval per persoon zorgen. Ook vanuit het kostenaspect is een verlaging van het restafval gewenst, aangezien het belastingtarief op de verbranding van restafval toeneemt en dat via de afvalstoffenheffing doorbelast wordt aan onze inwoners. Daar komt bij dat met de invoering van diftar per 2021 in onze gemeente voor inwoners een nog veel directere relatie ontstaat tussen de hoeveelheid geproduceerd restafval en de kosten die zij kwijt zijn.
In dat licht vindt het college van B&W het van belang een serieuze optie te bieden om die hoeveelheid restafval te verminderen, in dit geval door het GFT er zo goed mogelijk uit te kunnen halen. De minicontainer blijkt daarvoor in zijn algemeenheid het beste middel te zijn in de laagbouw. Alternatieve manieren van GFT inzamelen, zoals in ondergrondse containers, bij het milieudepot of via kleinere bakken uit de tijd van de schillenboer, werken zowel vanuit milieu- als kostenoptiek niet afdoende. Deze afwegingen zijn meegenomen bij de opstelling van het beleid.
Het staat onze inwoners vrij om desgewenst contact met de gemeente te zoeken om aan te geven dat zij geen minicontainer aan huis wensen. Dat verzoek wordt gehonoreerd, maar op basis van door de raad meegegeven kaders is dat naar de mening van het college van B&W over het algemeen dus geen verstandige keuze.

Kan het college aangeven hoe zij het verschil ziet tussen bovenwoningen en hoogbouwwoningen?

Antwoord: Wij hebben een folder gestuurd naar bovenwoningen met een mogelijkheid om beneden een container neer te zetten. Dat hebben wij gedefinieerd als het hebben van een gemeenschappelijke voortuin of andere gemeenschappelijke buitenruimte op de begane grond waar een minicontainer zou passen. Bovenwoningen waar dat niet voor geldt, alsmede de daadwerkelijke hoogbouw, wordt voor wat betreft GFT-inzameling meegenomen bij de invoering van diftar, waarbij er specifieke aandacht voor hoogbouw komt. 

Is het college het eens met de fractie van Natuurlijk Belang dat de huidige implementatie van GFT inzameling een gemiste kans is?

Motie ‘watertappunten’ raadsvergadering 18 april ->> in afstemming

Antwoord: nee

Constaterende dat:

 1. In onze gemeente geen watertappunten zijn;
 2. Waternet kan voorzien in watertappunten;

Overwegende:

 1. Dat water bijdraagt aan gezonde leefstijl;
 2. Maar liefst 87% van alle Nederlanders graag buiten en onderweg water wil kunnen tappen;
 3. Een tappunt verbindt én gastvrij is;
 4. Tappunten bijdragen aan een positieve uitstraling.

Roept het college op:

Om voor de zomer 2019, samen met Waternet, te komen tot minimaal vier watertappunten, te plaatsen op:

 1. Het Dorpsplein in Duivendrecht;
 2. Het Kampje in Ouderkerk;
 3. Sluisplein in Ouderkerk.
 4. De Waver in de Ronde Hoep (fietsroute)

Wissel bij Natuurlijk Belang

Na vijf  jaar fractievoorzitterschap van Natuurlijk Belang wisselt Allan Blom van plaats met fractiegenoot Jacques Bos, met onmiddellijke ingang. En met gemengde gevoelens.

‘Ik heb altijd veel plezier gehad in het raadswerk. Vooral met de oude ploeg. Maar sinds de verkiezingen van vorig jaar en de nieuwe coalitie met deels andere fractievoorzitters, is de sfeer veranderd. Er is meer competitie, een stemming van: kijk mij eens. Tegelijkertijd wilde ik eindelijk wel weer eens wat meer mijn handen vrij hebben. Zodat ik meer tijd heb om direct contact te hebben met de inwoners – net als vroeger. Dus dan maak je een afweging…’ Aan het woord is Allan Blom, sinds 2014 fractievoorzitter van Natuurlijk Belang.

Natuurlijk Belang is volgens de eigen website ‘dé lokale politieke partij van Ouder-Amstel’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde Natuurlijk Belang twee zetels. De partij maakt geen deel uit van de coalitie. Vorig jaar stapte Jacques Bos over van D66, de partij waarvan hij acht jaar fractielid was geweest inclusief drie jaar fractievoorzitterschap, naar ‘meer couleur locale. Daarin onderscheiden wij ons van de landelijke partijen.’.

Blom: ‘Destijds was het de bedoeling dat Jacques mij halverwege de raadsperiode zou opvolgen. Dat wordt dus een jaar eerder.’ Blom blijft in de raad. Bos, accountant en net als Blom woonachtig in Duivendrecht: ‘Het is duidelijk dat je op een gegeven moment de kar gaat trekken. Doordat ik wat meer mijn mond opendoe, was ik al een beetje het gezicht van de partij geworden.’

Sinds zijn overstap naar de lokale partij is Bos met vernieuwde energie aan de slag gegaan. ‘Er komen nogal wat grote projecten op ons af. Daarbij worden de inwoners niet altijd betrokken zoals het zou moeten. Onze zorg is: hoe houd je de mensen aangehaakt. En hoe kunnen we in al dat omgevingsgeweld waarborgen dat Ouder-Amstel een mooie groene gemeente blijft, met een dorps karakter. Daar wil ik me voor inzetten.’

‘De komende tijd willen wij meer zichtbaar zijn. Signalen oppikken van inwoners, ondernemers, passanten. Goed luisteren wat de bevolking wil; je doet het samen met de mensen. Sommigen vergeten dat weleens, nadat ze verkozen zijn. Maar je moet ook duidelijk zijn als iets níet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek of door wettelijke regels. Het moet ook bij je partij passen natuurlijk. We voeren constructieve oppositie: we blijven kritisch naar het college, naar de politiek. Maar we zoeken ook de samenwerking tussen partijen, daar geloof ik in, zeker met de grote projecten die eraan komen. We willen het leefbaar houden hier. Blom: ‘Wij proberen een brug te slaan tussen bevolking en politiek.’

Natuurlijk Belang stemt tegen aanpassingen evenementenbeleid

Natuurlijk Belang vindt dat er een evenwichtig evenementenbeleid zou moeten zijn in onze mooie groene gemeente. Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 voorgesteld om 15 kleine evenementen extra toe te staan aan de Ouderkerkerplas. Natuurlijk Belang heeft aangegeven dat deze uitbreiding bij de Ouderkerkerplas onwenselijk is en heeft tegen het collegevoorstel gestemd.  Een meerderheid van de raadsleden vond dit helaas niet en heeft het voorstel van het college aangenomen.

Gang van zaken centrumplan Ouderkerk a/d Amstel

Op donderdag 31 januari 2019 heeft Natuurlijk Belang, samen met de Partij van de Arbeid,  een motie van treurnis ingediend bij de gemeenteraad.

Natuurlijk Belang vindt het namelijk belangrijk dat het vertrouwen van de inwoners van onze dorpen volledig wordt hersteld. En er een frisse nieuwe start gemaakt moet worden maken met het centrumplan. Bij een nieuwe start hoort ook een andere verantwoordelijk wethouder voor dit project. En dat is niet de huidige wethouder mevrouw Korrel (CDA).  Helaas heeft het college de signalen van inwoners niet opgepakt en wordt op de ingeslagen weg doorgegaan. Wat is aangepast is, dat er een andere wethouder is naast gezet, Boomgaars (Groen Links)

Natuurlijk Belang blijft samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de ontwikkelingen met betrekking tot het centrumplan intensief volgen.

Natuurlijk Belang is geschokt!

Zo wordt er met de berichtgeving aan de inwoners van Ouder-Amstel omgegaan! Bezorging Weekblad Ouder-Amstel deze week ‘op de stoep gegooid’. Natuurlijk Belang heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld wanneer de bezorging van het Weekblad van Ouder-Amstel nu écht serieus ter hand genomen wordt en inwoners de informatie van de gemeente wekelijks in hun brievenbus ontvangen.

Wij houden u op de hoogte!

Open tuinendag

De Open tuinendag zondag op Tuinpark Dijkzicht trok behoorlijk wat belangstelling, speciaal de historische tuin van Maria Hofker die door vrijwilligers onderhouden wordt. Ook enkele raadsleden van Ouder-Amstel (namelijk die van Natuurlijk Belang) bezochten de open dag. Dat was leuk voor de tientallen tuinders die vaak met veel zorg hun eigen stukje land onderhouden en daar trots op zijn. Ze vertelden met passie over het ontwerp van de tuin, de ontstaansgeschiedenis en de bloemen en planten die er groeien.

Natuurlijk Belang was op bezoek op de open-tuinen-dag bij volkstuin Dijkzicht. Wat een mooie tuinen! Meer dan super waard om deze groene oase te behouden in dit stedelijke gebied. Ofwel: Natuurlijk Belang wil dit behouden en zet zich in de gemeente Ouder-Amstel in voor de belangen van deze volkstuinhouders in Duivendrecht.

Vragen over de laatste verkiezingen én over ons riool

In de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 juni ’18 heeft Natuurlijk Belang twee belangrijke punten aan de orde gebracht, te weten de openbaarheid over de laatste verkiezingsuitslagen én over de kwaliteit en financiering van ons riool.

Verkiezingen maart 2018

Allereerst de vraag over de laatste verkiezingen. Dit betrof waarom er geen openheid wordt gegeven aan de inwoners. De portefeuillehouder, burgemeester Langenacker, gaf daarop als antwoord dat er wel degelijk openheid gegeven is. Er zijn hertellingen geweest die openbaar waren en daar zijn geen onrechtmatigheden bij gevonden. Verder moet de kieswet gevolgd worden en dat betekent dat nadat de nieuwe Raad geïnstalleerd is de stukken niet meer openbaar zijn en voor verdere vragen de kieswet aangehouden moet worden.

Kwaliteit en financiering van het riool

Daarnaast heeft Natuurlijk Belang ook een motie ingediend voor een ander belangrijk punt, namelijk de kwaliteit van ons riool en de omslag van de kosten naar de inwoners van Ouder-Amstel. Op dit moment zijn de kosten die wij betalen hoog in verhouding tot omliggende gemeenten en de vraag aan de wethouder was dan ook wat hiervan de reden is en of hij duidelijkheid hierover wilt geven.

De wethouder was het niet met alle punten in de motie van Natuurlijk Belang eens, maar zegde wel toe een overzicht aan de Raad te sturen met daarin de voorgenomen plannen met de uitgaven. Voor nu is dat voor Natuurlijk Belang voldoende. Natuurlijk Belang hoopt de stukken snel te ontvangen van het college en wil met de stukken verder onderzoeken wat ons als inwoners van Ouder-Amstel op gebied van rioolbeheer verder te wachten staat. Met deze toezegging van de wethouder heeft Natuurlijk Belang zijn motie ingetrokken.

Natuurlijk Belang
Allan Blom en Jacques Bos

Aardgas vrij bouwen nieuwbouw Zonnehof

Op 19 april 2018 is tijdens de raadsvergadering de eerste motie van de raadsperiode 2018-2022 unaniem aangenomen. 

Persbericht 13 april 2018, Ouder-Amstel

Binnenkort wordt er gestart met de bouw van de woningen in het Zonnenhof in Duivendrecht.  In de commissie ruimte van 12 april jl. heeft Niek Heering , van de Stichting Vrienden van Duivendrecht, ingesproken over het onderwerp aardgas vrij bouwen in het Zonnenhof. De ontwikkelingen op het gebied van aardgas vrij bouwen gaan snel in Nederland. Natuurlijk Belang vindt dit onderwerp erg belangrijk.  Ministers Wiebes en Ollongren hebben gemeenten opgeroepen om in nieuwbouw wijken gasvrij te gaan bouwen. Wij vinden dan ook dat hier gehoor aan gegeven moet worden. Daarom gaat Natuurlijk Belang,  waarschijnlijk met andere partijen in de gemeenteraad, het college oproepen om samen met de uitvoerder van de bouw in het Zonnehof (de Nijs en partners) te komen tot aardgasvrije nieuwbouw. Dit voorstel (zie onder) zullen wij via een motie in de raadsvergadering van 19 april aanstaande inbrengen.

Jacques Bos, Natuurlijk Belang

Wat vond het college van de oproep de nieuwbouw Zonnehof zonder aardgas te bouwen? 
Op een raadsvraag aan het college op 12 april of de nieuwbouw in het Zonnehof aardgas gebouwd kan worden gaf de wethouder aan:
‘Ik ben blij dat u die vraag stelt want ik het begrepen dat daarnet ook over is ingesproken. Of dat kan? Dat kunnen wij als gemeente helaas niet bepalen. Het college zou het heel graag willen. Het college is al eerder hierover met De Nijs in gesprek gegaan. Het feit is dat we al jaren geleden met een aanbieder in zee zijn gegaan en geen aanbesteding hebben gedaan. Als je geen aanbesteding doet kun je geen aanvullende eisen stellen want dan moet je volgens de aanbestedingswet aanbesteding doen. Dus het feit dat wij destijds hebben gekozen voor een partij betekent dat wij geen aanvullende eisen kunnen stellen en dat wij die dus niet kunnen afdwingen. Neemt niet weg dat wij het heel graag willen en om die reden dus ook al eerder hierover met de bouwer het gesprek zijn aangegaan. Op dat moment was de bouwer nog niet van zins om daarin mee te gaan. Maar we kunnen het natuurlijk opnieuw op de agenda zetten. U zou ons ook natuurlijk nog een handje kunnen helpen daarin om het opnieuw op de agenda te zetten. En ja, ook als vanuit de maatschappij enige druk daarop komt dan kan dat ook geen kwaad.’

Motie Natuurlijk Belang – Vreemd aan de Orde van de Dag –  #VANGASLOS Nieuwbouw Zonnehof Duivendrecht

De gemeenteraad van Ouder-Amstel bijeen in haar vergadering op 19 april 2018

Constaterende, dat:

 • Van Rijkswege alle gemeenten in 2021 een planning moeten hebben (een warmteplan) van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.
 • Op 1 februari 2018 alle gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam de Intentieovereenkomst aardgasvrije Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam hebben ondertekend;
 • Ministers Ollongren en Wiebes in hun brief van 3 april jl. aan alle Nederlandse gemeentende oproep hebben gedaan om, ondanks dat op korte termijn te ontwikkelen nieuwbouwlocaties al eerder zijn ontworpen met een gasaansluiting, in overleg met betrokken partijen bezien moet worden wat de mogelijkheden zijn om deze locaties alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van de nieuwe woningen te vertragen;
 • De Nijs is een top familiebedrijf is en zich beroept zich erop een groot verantwoordelijkheidsbesef. Zaken als veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan hoog bij hen in het vaandel. Zij zich committeren aan de 5 pijlers van Bewuste Bouwers en krijgen daarvoor op 1 juni 2018 een certificaat uitgereikt.

Overwegende , dat:

 • Verspilling van grondstoffen en middelen zoveel mogelijk moet worden voorkomen;
 • Het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en het aardgasvrij maken van bestaande en nieuwe wijken urgent en uitdagend en de gemeente Ouder-Amstel daar aan wil bijdragen.

Verzoekt het college:

 • In aansluiting op de oproep van Ministers Ollongren en Wiebes in overleg met De Nijs te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuwbouwlocatie Zonnehof alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van nieuwe woningen te vertragen en dit alles voor het zomerreces 2018 terug te koppelen aan de gemeenteraad.
 • Vanaf heden voor alle lopende bouwprojecten de mogelijkheid te onderzoeken om deze (alsnog) aardgasloos aan te sluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang, Allan Blom
GroenLinks, Linda Muusses
PvdA, Jan Alberts
VVD, Frans Slats
D66, Sybrig van Keep
Ouder-Amstel Anders, Paulette Koek-Baks

Betaalbare en duurzame woningen voor inwoners Ouder-Amstel

Met de komst van de Nieuwe Kern (DNK) en de ontwikkeling van Entrada komen er bijna 5.000 woningen bij in onze gemeente.  Dat is een grote uitdaging.  Natuurlijk Belang is er dan ook voor dat er zoveel  mogelijk voor het middensegment gebouwd wordt. Er moeten betaalbare huur- en koopwoningen komen.  Het is bijna onmogelijk voor gezinnen en starters iets betaalbaars te krijgen. Inwoners uit Ouderkerk en Duivendrecht moeten een meer dan goede kans krijgen op de woningmarkt in onze gemeente.  Daarnaast moet er uiteraard duurzaam gebouwd worden, duurzame woningen dus.  Waarbij de lasten voor de bewoners laag blijven. Zo ook willen wij geen hoogbouw, dit past niet bij het dorpse karakter van onze mooie gemeente. Zo moet de Nieuwe Kern en  Entrada een mooie groene wijk worden. Natuurlijk Belang gaat zich hiervoor hard maken de komende periode.  

Jacques Bos

Natuurlijk Belang, Dé Lokale Partij van Ouder-Amstel